שינויי טרמינולוגיה למוצ”ש

בימין:

אין לכנות שמאלניות בשם “מזדיינות עם ערבים” כי אם “מוטרדות על ידי ערבים“.

בשמאל:

מעתה אין לומר “אם תרצו תנועה פשסיטית” אלא “אם תרצו תנועת מרכז ציונית פשיסטית”.

בסמים:

“גז צחוק” יכונה מעתה “גז רופא שיניים” בתקווה להרתיע ילדים.

(“גז מזגנים” יכונה מעתה “שנאת חינם”, שתכונה מעתה “סרטן בגב האומה”)

ענת גוב מאיימת: נפריע להם בחזרה

אמנים, ובראשם ענת גוב, יוצאים בעצומה חדשה בעקבות ההפרעה להצגה בקאמרי אמש. העצומה קוראת להפריע למתנחלים להרביץ לערבים כי “זה לא יתכן שלקבוצה אחת יתאפשר לממש את המורשת התרבותית שלה, ולאחרת לא”.

בתמונה: דובי חביב

טעות סופר

משרד החינוך ישכתב ספר אזרחות שמבקר את המדינה בחריפות רבה מדי.

מנכ”ל משרד החינוך, צבי צמרת: “בכל המקומות בספר אייתו בטעות ‘סמול’ עם שי”ן ואל”ף.”

צבי

צמרת

עדכון: משרד החינוך ישכתב ספר אזרחות שמדווח על השכתוב של ספר האזרחות שמבקר את המדינה בחריפות רבה מדי.

צפי: בעוד כמה שנים משרד החינוך ישכתב ספר אזרחות שידווח על השכתוב של ספר האזרחות שדיווח על שכתוב ספר האזרחות שביקר את המדינה בחריפות רבה מדי. חד גדיא חד גדיא.