הערבים התחמנים האלה – לא נגענו

יום אחד לא יהיו פיגועים בכלל ואז באמת לא תהיה ברירה אלא לכבוש מחדש את הרצועה.

 

תקיפה בעזה זה כמו לענות גורי החתולים, זה מה שעושים כשמשעמם

(תודה ל“הארץ” על חסדים קטנים)