ממצרים תבוא הבשורה

אנשי רוח בישראל ובעולם נערכים בציפיה לראות האם תיכון במצרים דמוקרטיה שתבטיח שוויון לנשים ולמיעוטים, או התארגנות אנטי קולוניאליסטית אמיצה, שתהווה אלטרנטיבה עצמאית למודל המערבי המנוון של צביעות ליברלית.

 

החידון השבועי לילד

השלם את החסר:
1.בהוראת הממונה לחינוך מחדש במשרד החינוך, צבי צמרת, העביר משרד החינוך את רוב רובו של תקציב ה-[תנ”ך,מחשבת ישראל,חינוך גופני,אזרחות] למקצועות ה-[מתמטיקה,יהדות,תיאטרון].
2.תקנה חדשה של השר ישי תבטל את הצורך באגרת חידוש אשרה לסטודנטים זרים [מצטיינים,עניים,יהודים].
3. מדינת ישראל היא מדינה [יהודית,דמוקרטית]