מחקר חדש חושף הטיה שיטתית בניסויים בתרופות

מחקר חדש מגלה כי למעלה מ 72% מהניסויים הקליניים שנערכים בתרופות בישראל מוטים לטובת אנשים שנוהגים להשתתף במחקרים*.

בתמונה: אנשים שאף אחד לא משתף בניסויים קליניים

 

 

* 28% מהניסויים מוטים לרעתם