במותם ציוו לנו

"ממשלת הימין משחררת מחבלים תמורת בניה בשטחים" זה ה"יאיר לפיד מקצץ בשירותים החברתיים" של המדיני-בטחוני.

מה היינו עושים בלי אזרחים מודאגים