הח”כים ועוזריהם #11

א.ב.ג: שמעת שיריב לוין רוצה למנוע מחנין זועבי להשתתף במשט?
ב.מ.: רעיון מטומטם.
א.ב.ג.: למה?
ב.מ.: מה שצריך זה לחייב אותה לנהוג באחת הספינות, ככה או
שהיא לא תצליח להוציא אותה מהחניה, או שהיא תדרוס איזה
קרוב משפחה כשהיא תעשה רברס.

הנה, 5 מאוזן שנף זה וניל, תרשום.


לכל רשומות “הח”כים ועוזריהם”