הח”כים ועוזריהם #20

ב.מ.: תגיד, אתה מדיר נשים?
א.ב.ג.: כמעט ולא.
ב.מ.: מה זאת אומרת?
א.ב.ג.: רק את אשתי, וגם זה רק אם אין משהו טוב בטלוויזיה.

זה שיש פה את ה12 ספרות הראשונות לא אומר שזה הכרטיס שלך.

 

 

לכל רשומות “הח”כים ועוזריהם”