הח”כים ועוזריהם #12

ב.מ.: איזה צבועים השמאלנים שעושים את המשט לעזה, כולם חמאסניקים בתחפושת.
א.ב.ג.: ברור, אבל למה אתה מתכוון?
ב.מ.: אם הם כל כך בעד הפלסטינים, איך זה שלא עשו אפילו משט אחד לשומרון?


לכל רשומות “הח”כים ועוזריהם”