הח”כים ועוזריהם #8

ב.מ.: קראת את הנאום של אובמה?
א.ב.ג.: כן, אני אומר לך, כבר כשראיתי את אובמה
הזה בפעם הראשונה, הבנתי שהוא אנטישמי.
ב.מ.: וואלה? איך ידעת?
א.ב.ג.: לפי זה שהוא כושי.


לכל רשומות “הח”כים ועוזריהם”