Tag Archives: משפט.

ספק סבירות, עסקנות טיעון וביטחוניזם שיפוטי.

עוד שבוע דפוק למערכת המשפט הישראלית. והפעם קיבלנו את שלושת התחלואים הראשיים אחד אחרי השני. בתפריט: הרשעה מפוקפקת למנה ראשונה, עסקת טיעון נכלולית למנה העיקרית והרחבת הביטחוניזם השיפוטי לתחום האזרחי לקינוח. רומן זדורוב הורשע, כצפוי, ברצח תאיר ראדה על סמך … Continue reading

Posted in כללי | Tagged , , | 33 Comments