תגית: תרגום

פי הטבעת הסולארי

תרגמנו את L'Anus Solaire (פי הטבעת הסולארי) של ז'ורז' בטאיי. הטקסט הוא אחד הראשונים של בטאיי, ולדבריו אחד החשובים שלו.ברור שהעולם הוא פרודי לחלוטין, כלומר שכל דבר עליו מסתכלים הוא פרודיה על דבר אחר או אותו הדבר בצורה מאכזבת.
מאז שמשפטים מסתובבים במוחות העסוקים, זה היה תהליך של הזדהות מוחלטת, כך שבעזרת קופולה כל משפט קשר דבר לדבר, והכל היה קשור לו גילינו במבט אחד ובטוטליות שלו את העקבה שמשאיר חוט אריאדנה, מוביל את המחשבה במבוכה שלה.
אבל זיווג [copule] של מונחים אינו מתגרה פחות מזה של גופים וכשאני קורא אני השמש [JE SUIS LE SOLIEL] זה נגמר בזיקפה אינטגרלית, שכן הפועל להיות1 הוא רכבה של השתוללות אהבה.

כולם יודעים שהחיים הם פרודיים וכי הם חסרים פירוש.
כך העופרת היא פרודיה של הזהב.
האויר הוא פרודיה של המים.
המח הוא פרודיה של קו-המשוה.
המשגל הוא פרודיה של הפשע.

זהב, מים, קו-המשוה, או הפשע – על כל אחד ניתן להכריז כעקרון הדברים.
ואם המקור לא יידמה לאדמת הפלנטה המוצגת כבסיס, אלא לתנועת המעגלית שמשרטטת הפלנטה סביב מרכז נייד, אז מכונית, שעון או מכונת תפירה יוכלו, במידה שווה, להתקבל בתור עקרון יוצר.

שתי התנועות העקרוניות הן הסיבוב התנועה המינית, ששילובן יחד בא לידי-ביטוי בקטר המורכב גלגלים ובוכנות.
שתי תנועות אלו מתגלגלות זו בזו אהדדי.
כך שאנו תופסים שהארץ בחוגה דוחפת את החיות והאנשים אל המשגל וכן (משום שהתוצאה היא ממילא גם הסיבה של זה שגורר אותה) שהחיות והאנשים מסובבים את הארץ במשגלם.
שילובן של תנועות אלו או ההתחלפות המכנית שלהן הוא מה שחיפשו האלכימאיים תחת השם אבן החכמים.
על-ידי השימוש של שילוב זה, בעל הערך המאגי, נקבע מצבו האקטואלי של האדם בין היסודות.

נעל נטושה, שן רקובה, אף סולד מאוד, טבח היורק במנה של אדוניו, מתייחסים לאהבה כיחס הדגל ללאומיות.
מטריה, אישה בת שישים, פרח כמורה, ריח ביצים רקובות, עינהן העקורות של שופטים, הם השורשים מהם ניזונה האהבה.
כלב הזולל קיבתו של אווז, אישה שיכורה שמקיאה, רואה חשבון מתייפח, צנצנת חרדל, מייצגים את הבלבול שמשרת את האהבה כרכב.
אדם, בחברת אחרים, טורד עצמו בשאלה למה זה אין הוא אחד האחרים.

בשוכבו במיטה לצד נערה שהוא אוהב, הוא שוכח כי אינו יודע מדוע הוא עצמו במקום להיות הגוף בו הוא נוגע.
מבלי לדעת על כך דבר, הוא סובל ממאפליית המחשבה המונעת ממנו לצרוח שהוא עצמו הבחורה השוכחת את קיומה ברועדה בין זרועותיו.

או אהבה, או זעם אינפנטילי, או יוהרתה של גבירה כפרית, או פורנוגרפיה של כמרים, או בדידותו של זמר תועה בין דמויות נשכחות בדירות מאובקות.
בלהיטות יחפשו אלה את אלה – לשוא: הם לא ימצאו לעולם אלא דמויות פרודיות, והם ירדמו ריקים כמו מראות.

הנערה הנעדרת והאדישה התלויה מזרועותי מבלי לחלום, אינה זרה לי יותר מהדלת או החלון, בעדם אני יכול לצפות או לעבור.
אני מוצא שוב את האדישות (המרשה לעצמה לעזבני) כשאני נרדם משום חוסר יכולת לאהוב את הבאות.
בלתי אפשרי עבורה לדעת את היא תמצא כשאני מחבק אותה, משום שהיא מקיימת בעיקשות נזירית שכחה גמורה.
המערכות הפלנטריות המסתובבות בחלל כמו דיסקים מהירים, שמרכזן זז אף הוא בשרטטו מעגל ההולך וגדל לאינסוף, מתרחקות ומוסיפות ומתרחקות ממיקומן רק כדי לשוב אליו בהשלמתן את הקפתן.
התנועה היא גזרתה של האהבה, שאינה מסוגלת לעצור את עצמה על דבר מסוים, החולפת בזריזות מאחד לאחר.
אבל השכחה, שהיא התנאי שלה, אינה אלא תחבולה של הזכרון.

אדם מתרומם פתע – כרוח-רפאים על ארון קבורה – וכך גם נופל.
הוא קם שוב כמה שעות מאוחר יותר ואז נופל שוב, וכך מדי יום: המשגל הזה עם האטמוספרה השמימית נשלט על-ידי סיבובה של הארץ אל מול השמש.
כך, למרות שתנועת החיים הארציים צמודה לקצב אותה תנועת סיבוב, הדימוי של התנועה אינה הארץ המסתחררת אלא הפין החודר אל אישה ויוצא כמעט לחלוטין על מנת לחדור אליה שוב.

האהבה והחיים על פני האדמה נדמים כנפרדים רק משום שעל פניה הכל שבור, מכוח הרעד של התנודות והמשכים המגוונים.
עם זאת, אין רעידות שאינן מזווגות לתנועה המשכית-מעגלית, באותו אופן קטר דוהר על פני הארץ – דמוי של מטמורפוזה מתמשכת.

יצורים נפטרים רק כדי להיוולד, באופן בו הפאלוס יוצא מהגוף רק לשם כניסה נוספת.
צמחים מזדקרים אל עבר השמש ואחר קורסים לכיוון האדמה.
עצים מסמרים את אדמת הארץ באין ספור מוטות פרחוניים המזקפים אל השמש.
העצים הנוסקים בעוצמה סופם להיחרך על-ידי ברק, להיכרת או להיעקר. שבים אל האדמה, הם חוזרים ועולים באותה האופן ותחת צורה שונה.
עדיין, המשגל הפולימורפי שלהם הוא פונקציה של הסיבוב האחיד של הארץ.

הדמות הפשוטה ביותר של חיים אורגניים המתיישבים עם אותו סיבוב היא הגאות. מתנועת הים, משגל אחיד של האדמה עם הירח, עולה המשגל הפולימורפי והאורגני של הארץ והשמש.
אבל הצורה  הראשונה של האהבה הסולארית היא ענן מתרומם מעל היסוד הנוזלי.
הענן הארוטי מתגלגל לעיתים לידי סופה ונופל על הארץ בצורת גשם, בעוד הברק פורץ את שכבות האטמוספירה.הגשם חוזר ונשלח מייד בצורת צמח נייח.

חיי החיות עולים מתנועת הימים, ובתוך הגופים החיים ממשיכים לצאת ממים מלוחים.
כך שהים שיחק את תפקיד האיבר הנקבי המגיר נוזלים תחת הגירוי של הפין. הים מאונן כל הזמן.
יסודות מוצקים, מוכלים ונרקחים במים, מונפשים מכח תנועה אירוטית ומושפרצים בצורת דגים מעופפים.

הזקפה והשמש הם שערוריה כמו גופה ואפלולית מרתפים.
צמחייה מכוונת עצמה באחידות אל השמש – בני האדם, לעומת זאת, על אף היותם פאלואידים מו העצים ובניגוד לחיות אחרות, חייבים להסיט ממנה עיניהם.
עיניים אנושיות לא סובלות את השמש, המשגל, הגופה, האפלה, אך בתגובות שונות.

כאשר פניי מתמלאים דם, הם הופכים אדומים ומגונים.
הם מסגירים בו זמנית, באשמת רפלקסים מורבידיים, זקפה מלאת דם וצמא תובעני לאי-צניעות ופריצות פושעת.
כך שאיני חושש לקבוע שפני הם שערוריה וכי תשוקותי יזכו לביטוי רק על-ידי ה-JESUVE.
הארץ מכוסה הרי געש, שהם לה פי-טבעת.
למרות שהארץ אינה אוכלת כלום, לעיתים היא פולטת החוצה את תוכן מעייה.תוכן זה מושפרץ ונופל חזרה, זורם על צלעות ה-JESUVE, זורע מוות ואימה סביבותיו.

למעשה, התנועות הארוטיות של האדמה אינן פוריות כאלו של המים, אך הן מהירות הרבה יותר.
האדמה לפעמים מאוננת בטירוף – והכל על פניה מתמוטט.
ה-JESUVE  הוא, אם כן, דימויה של התנועה הארוטית הנותנת, בפריצה אל הרעיונות המוכלים ברוח, את כוחה של התפרצות שערוריתית.

אלו אשר בהם מצטברת עוצמת ההתפרצות ממוקמים למטה בהכרח.
פועלים קומוניסטיים נראים לבורגנות מכוערים ומלוכלכים כאיברים מיניים ושעירים או איברים תחתונים: במוקדם או במאוחר זה יגמר בהתפרצות שערוריתית שבהתגלגלה הראשים הא-מיניים והאצילים של הבורגנים יערפו.

אסונות, מהפכות והרי געש אינם מתנים אהבה עם הכוכבים.
ההתלקחויות הארוטיות – מהפכניות וולקניות – הן אנטגוניסטיות לשמיים.כמו אהבות אלימות, הן מתרחשות כנגד ומעבר לפוריות.
מול הפוריות השמימית ניצבים האסונות הארציים, דימוי של אהבה ארצית ללא תנאי, זקפה חסרת פרי וחוק, שערוריה ואימה.

זוהי אהבה שצועקת בתוך גרוני: אני ה-JESUVE, פרודיה מטונפת של השמש הצחיחה והמסנוורת.
אני משתוקק שישחטו אותי, עת אני מחלל את הנערה לה אוכל לומר: את הוא הלילה.
השמש אוהבת את הלילה לבדו ואל האדמה היא מכוונת את אלימותה המוארת, פין מגונה, אך היא מוצאת שאינה מסוגלת להישיר מבטה אל הלילה, אף על פי שחלקות הארץ הליליות נעות באופן מתמיד לקראת זוהמת קרני השמש.

פי-הטבעת הסולארי הוא פי-הטבעת הלא נגוע בגוף שלה בגיל שמונה-עשרה, שאין כמוהו מסנוור להוציא את השמש, אף כי פי-הטבעת הוא הלילה.

ז'ורז' בטאי [1927]


1 במקור נעשה שימוש בפועל être, המקביל במקרה זה לפועל be האנגלי, במשפט 'אני השמש'

דואר זבל (אנגלית במקור, מתורגם ע"י בבילון 7)

1. מקסים אותה לתוך מיטה, וּמֵבִיס אותה לתוך כניעה עם המוט הָעֲנָק שלך. לחץ כאן.

2. שלום. איך זה הולך? אני משתמש בְּאימייל הידיד שלי לכתוב זה. אני ילדָה נאָה. האם אתה תתנגד לאם אני אחלק כמה מהתמונות שלי עמך? הקָלטות וידאו, העשרה כל כונן אפשרי למייעץ השקעה משרתות. לחץ כאן.

3. צהריים טוב. הגוזל שלך אוהב אבר עיקרי גדול אבל הבעיה שיש לך קטנה. לא לדאוג! יש לך אפשרות טובה לפתור את הבעיה הזאת. עכשיו אתה יכול להגדיל את הגודל שלך של חֶבֶל של הפעמון. אתה תהיה מלך של מיטה בוודאות. במיטב האיחולים קלי מלווין, לחץ כאן.

(את דואר הזבל הבא המצאתי בעצמי)

4. האם הנך מוטרד מחדירות חוזרות ונשנות של דואר זבל לתיבת דואר הזבל שלך???

האם אתה עסוק בקריאת אלפי מכתבי דואר זבל מדי יום ביומו ואינך מספיק להגיב לדואר ה"נקי"?

האם המילים "דואר זבל' מעוררות בך אי נחת או חרדה?

לנו הפתרון. להסרה מרשימת התפוצה לחץ כאן

5. שלום drorb70!!!

אני גברת וילאראן נאניטה אזרח של פיליפּפּין, אלמנה ויורש לגיטימי לסוף שר קודם של כלכלה שנרצחה לנהיית עבְדה עם הנשיא לשעבר יוסף אסטראדה בפיליפּפּין. ירשתי סכום כולל של 10.5 מיליון דולרים של ארה"ב מהבעל המאוחר שלי, הבטוח מראש מהדאכּאיס שלי משפחת הבעל לכסף הזה הכריח אותי לעזוב את מנילה ובעל הכסף שמוסתר בקופסת חדק מתכתית הִפקידה עם בטחון ומממנת חברה מתחת לסוד ארראנגאם.
זה אומר שחברת הביטחון לא יודעת שהתוכן של הקופסה הזאת שנשלחה מהפיליפפין מתחת לכיסוי דיפלומטי. המטרה שלי של לשאול לעזרה שלך רותחת למטָה לעובדה שאני לא רוצה את משפחת הבעל המאוחר שלי להיות מודע לכמות כולל. ומידע הפיקדון של הקופסה אישרה לחברה לעשות את הקופסה הזאת אוואליאבּל למשלוח במבקש רק לבאסינאסס [כנראה 'ביזנס'] הזר שלי ייצוגי, אע"פ אנאם. מעתה אני רוצה שאתה תתקשר לחברת הביטחון.
אני לאחרונה שילמתי כל דאמארראג, אחסנה מאשימה ותשלום המשלוח, כל אתה צריך לעשות את זה: לעזור לי קשר חברת הביטחון ומפגיש עצמך כפי ששותף הזר של הבאסינאסס, מבקש את המשלוח של הקופסה. וכאשר סוכן משלוח דיפלומטי אישר את המשלוח ואומר לך את תאריך ההגעה של הקופסה, אז אני אצטרף לך לתת לך 40% של הכסף מיד לפני שאני אלך. באם הצעתי של השקעה בארץ שלך נא אם אתה מעוניין ומוכן למחדש.
אני מחכה לתשובה הדחופה שלך, במיטב האיחולים.

גברת וילאראן נאניטה

מנילה; פיליפּפּין

6. הקטע הבא אינו דואר זבל כי אם מאמר של עמוס עוז שפורסם בזמן מלחמת לבנון השנייה באנגלית. קטעים ממנו מתורגמים כאן בעזרת "בבילון":

אם תומך בניסיון של ישראל בהגנה עצמית, פשוט טהור, כל עוד המטרות של המבצע הזאת בעיקר חיזבאללה ומקמץ, ככל הניתן, החיים של אזרחנים לבנוניים (לא משימה קלה, כפי שמשגרים של טיל של חיזבאללה יותר מדי לעיתים קרובות משתמשת באזרחנים לבנוניים כפי שקי חול אנושיים).
הקרב האמיתי ימים אלה סוערים לא בכלל בין ביירות וחיפה, אבל בין קואליציה של שלום מחפש עמים, ישראל, לבנון, מצרים, ירדן וערב סעודי מצד אחד, ואיסלם קנא, הזינו על ידי אירן וסוריה, על האחרת.
אם, כפי שכולנו מקווים, ניצים ישראליים ויונים דומים, חיזבאללה הולכת להיות הובס בקרוב, ישראל ולבנון תהיה המנצחים. חוץ מזה, מפלה של ארגון של טרור אסלאמי מלחמתי יכול באופן דרמטי לשפר את הסיכויים באזור לשלום.

7. בדואר הבא נכתבה המילה 'מיטה' כ-bad, ומכאן הטעות הקלה בתרגום:

הדאדָיָיס הגדול שלך יותר מדי קטן. עייף ללוּסינג שולט ברע. לא לדאוג אנחנו יודעים הפתרון של הבעיה הזאת. נסה את המוצר שלנו ואתה תעשה מלך של רע.

הכל דבש

א.

נתחיל בזה שאני לא אוהב את הז'אנר המכונה דרמה משפחתית. נמשיך בזה שתשעים אחוז מהיצירה הקולנועית/טלווזיונית בשנים האחרונות נופלת לתוך הקטגוריה הזאת. ועוד הערה קטנה, דרמה משפחתית זה משעמם אך בלתי מזיק, אך דרמה קומית משפחתית זה כבר ממש מביא עצבים.

לפני שבועיים ישבתי בבית קפה עם נערת חמד וזקן סיני חכם. נערת החמד שאלה את החכם מהו האושר. הזקן חשב רגע קל ואמר "האושר הוא היכולת להחליט החלטה. גם אם היא לא נכונה"."*

כוס אמק, לאף אחד במדינה הזאת אין ביצים להחליט אם התסריט שלו הוא דרמה או קומדיה?** חברים, תפסיקו להתנחמד כל הזמן.

 

ב.

השבוע שודר פרק הבכורה של "הכל דבש", ואכן ניחשתם נכונה, זוהי עוד דרמה קומית משפחתית. יעל פוליאקוב היא היוצרת והתסריטאית, בסדרה היא משחקת את עצמה, גם אבא שלה (פולי החנון של הגשש) משחק את עצמו ובכלל הכל סופר אותנטי ומהחיים אבל גם מוקצן ומיוחד. את הסדרה מביים עודד דוידוף שאפשר לומר שלא אהבתי שום דבר שהוא ביים אי פעם (מישהו לרוץ איתו). יש משהו מאוד לא הוגן בלשפוט סדרה לפי הפרק הראשון, בטלוויזיה דברים נוטים להתפתח לאט, גם הפרק הראשון של סיינפלד היה, בלשון המעטה, ממש לא משהו. מה שהפריע לי בהכל דבש לא היה יחודי, הוא מה שמעצבן אותי בכל הפקות היוקרה שצצות על מסכינו חדשות לבקרים. הן חסרות מעוף. כולן מקצועיות, נראות טוב, יודעות את התורה וריקות. בכל פעם שאני רואה משהו חדש ומנסה להחליט אם יש לו פוטנציאל או לא אני מחפש שתהיה לו איזו הברקה. אני לא מצפה למטח של מאה בדיחות בדקה אבל  בדיחה אחת מצחיקה לפרק יכולה ממש להציל את המצב. לא מצאתי כאן רגע כזה.  שני שליש מהפרק היה סיטקום לכל דבר, עם דמויות מוקצנות ומהלכים עלילתיים שההגיון מהם והלאה, ובחלק האחרון הגיח לו משום מקום שיר של אליוט סמית' וסצינה מלנכולית בה יעל פוליאקוב צועדת בדד ברחובות העיר ומקיימת שיחה "כנה" עם אביה. פשוט לא הבנתי למה זה טוב.

זה בארץ זה?  

ג.

המשפט הכי נפוץ אחרי "דרמה קומית משפחתית" הוא "הכי ישראלי שיש". כל דבר חייב להיות הכי ישראלי. במבט ראשון המשפט הזה נשמע קצת דבילי. אם עשו את זה בארץ אז זה ישראלי, לא? הבעיה שליבת הישראליות מאוד קשה לפיצוח. כשאומרים הכי ישראלי שיש מתכוונים "היי, אנחנו הצלחנו איפה שכולם נכשלו". כי ישראלי זה בעיה. הרבה יותר קל לעשות אמריקה. בהכל דבש יש ז'רגון ישראלי, כלומר סלנג סלולרי עדכני, משפחה עם אבא פולני ואמא תימניה ובכלל הם משחקים את עצמם מהחיים. ובכל זאת מתחת לעורם המיוזע מחמסינים פועם לב אמריקאי חם. כי בעלילה ובסגנון לא היה שום דבר ישראלי, כל התרחשות וכל תגובה נשלפו הישר מהסלון של אל בנדי. ואם היו משנים את שמות הדמויות מיעל ופולי לג'ני והנרי איש לא היה מבחין בהבדל.

לאמריקה יש פנתיאון עצום ורחב של יצירה, במשך מאה שנים של עשיה הם פיתחו שפה משלהם.  אנחנו עדיין לא מצאנו את השפה שלנו, הדרמה העברית האמיתית עדיין לא נחשפה.*** מכנפיים שבורות ועד הכל דבש תמיד מתעוררת בי תחושה לא נעימה של מוצר מתורגם. גם אם הוא מתורגם בכשרון רב זה עדיין לא הדבר האמיתי. נדמה לי שנכונות לנו עוד הרבה שנים של הפקות בינוניות עד שמישהו יפצח את השפה הישראלית החמקמקה הזאת. אנחנו עדיין בכיתה ג', וצריך לחכות בסבלנות עד שהילד יגדל.

 

*נשבע לכם זה סיפור אמיתי.

**טלנובלות וארץ נהדרת לא נחשב.

***אורי זוהר לטעמי הוא היחיד שבאמת הצליח לייצר דרמה ישראלית, את מציצים ועיניים גדולות אי אפשר היה להעביר לאף שפה אחרת.