החברים של ג'ורג'

מצעדם כבר רועם

בערב יום השואה נערך בהתנחלות פסגת זאב פוגרום קטן. מספר גדול של יהודים גאים וצעירים, חמושים בכלי נשק קרים, נענו לקריאה שנשלחה אליהם, לאמור: "שמים סוף לכל הערבים שמסתובבים בשכונה ובקניון, שורקים לבחורות, מקללים, מאיימים על ילדים קטנים. כל מי שיהודי ורוצה לשים סוף לכל זה שיהיה בשעה 22:00 בבורגר ראנץ' , וסוף סוף נראה להם לא להסתובב יותר באזור שלנו. מי שמוכן לעשות את זה ויש לו את הדם היהודי שירשום את השם שלו בהסכמה להודעה הזו". ההדגשה שלי.

מספר גדול של יודו-נאצים צעירים, חמושים במקלות וסכינים, הגיע למקום, ותוך זמן קצר נמצא גם הטרף. האספסוף התנפל על שני צעירים פלסטינים שעברו במקום וביצע בהם שפטים. השניים נפצעו קשה.

המשטרה עצרה 11 חשודים. השבוע, שהרי ידוע שיהודים הם רחמנים בני רחמנים, שחרר אותם בית המשפט הביתה. כנראה שהם לא מסוכנים לציבור, או על כל פנים לא לציבור עם הדם הנכון. לא ברור מי שלח את הודעת ה-ICQ שזימנה את האספסוף; יש האומרים שמדובר בחוגים המקורבים לארגון הגזעני (שיש לו עיסוק צדדי בכדורגל), בית"ר ירושלים. המשטרה מכחישה, אבל לא מצאה את המסית הראשי.

בני האספסוף הנבער ("האם מישהו מבני המיעוטים תקף מישהו?", "מה זאת אומרת בני מיעוטים?") לא לבד. שמונה רבנים יצאו לעזרתם, וקראו לסייע להם ולבני משפחותיהם. ברשימת המסיתים מופיעים החשודים הרגילים: יצחק גינזבורג מכך/חב"ד, יעקב יוסף, יצחק שפירא, ועידו אלבה. אלבה, למי ששכח, כבר הורשע בעבר בהסתה.

דבריהם של המסיתים ראויים לעיון. תחת הכותרת "בנותינו נתונות לעם אחר", וכותרת המשנה "גילוי דעת תורה", הם כותבים: "יסוד קיום עם ישראל תלוי בהבדלה בין ישראל לעמים, ובפרט מניעת התבוללות, טמיעה, ונישואי תערובת חס וחלילה". לדעה הזו שותף רוב מוחלט של הציבור היהודי.

הלאה. "כל קשר בין יהודיה לגוי, או בין יהודי לגויה – ברצון או באונס – הוא פגיעה חמורה ביותר באותו יהודי ויהודיה ובעם ישראל כולו, ומהווה חילול הקודש ומעילה ביהווה אשר בחר בנו". כמה חילונים יזועו באי נוחות, במיוחד כשמוזכר האיסור על קשר מרצון – אבל הם כל כך רגילים לדיבורים על מאבק בהתבוללות, עד שאין להם בדרך כלל את היכולת להעלות טיעון קוהרנטי נגדי.

נמשיך. "במצב המתוקן – כאשר יש לעם ישראל הנהגה ראויה על פי התורה…" יצוין שהמסיתים מעדיפים שלא לדבר בשם ההלכה; לזו, וודאי למדינת הלכה, יצא שם רע למדי. הם מעדיפים לדבר בשם התורה, שהרי קשה מאד למצוא יהודים, אפילו חילונים שבחילונים, שיעזו לומר משהו רע על "התורה השייכת לכולנו", שבה כידוע יש "חכמה".

"וכאשר יד ישראל תקיפה בארצנו הקדושה…". כאן נוקטים המסיתים בלשון קוד, המובנת היטב ליודעי ח"ן. "יד ישראל תקיפה" הוא המצב ההפוך ל"דרכי שלום": הוא המצב ההלכתי שבו כל הדברים האסורים מפני חשש פוגרום הופכים למותרים. המסיתים מפנים אותנו לרמב"ם. אוכל הנבלות הגדול ראוי, כמו תמיד, לציטוט:

"ח. מפרנסין עניי גויים עם עניי ישראל, מפני דרכי שלום; ואין ממחין בידי עניי גויים בלקט, שכחה ופאה, מפני דרכי שלום. ושואלים בשלומן, ואפילו בימי אידם, מפני דרכי שלום; ואין כופלים להן שלום לעולם. ולא ייכנס לביתו של נכרי ביום אידו ליתן לו שלום; מצאו בשוק, נותן לו שלום בשפה רפה ובכובד ראש.

"ט. אין כל הדברים הללו אמורים, אלא בזמן שגלו ישראל בין האומות, או בזמן שיד הגויים תקיפה. אבל בזמן שיד ישראל תקיפה על אומות העולם, אסור לנו להניח גוי עובד עבודה זרה בינינו; אפילו יושב ישיבת עראי, או עובר ממקום למקום בסחורה, לא יעבור בארצנו עד שיקבל עליו שבע מצוות שנצטוו בני נוח". אם יש את נפשכם לדעת את המעין ממנו שאבו "אחיכם" את שנאת האדם שלהם, כל הפרק שווה קריאה. זה קצר, כדאי לכם: תלמדו יותר על יהדות מאשר כל שנות הלימודים בבית הספר.

"לצערנו," ממשיכים המסיתים, "השלטון הקיים היום בארץ הקודש איננו פועל למען קדושת ישראל. אדרבא, הוא חותר ל"שוויון זכויות" בין יהודים וגויים, ומעצם הגדרה זו הוא מעוניין בערבוביה בין ישראל לעמים". בדרך כלל הפנטזיה הפרועה הזו, של מדינת ישראל שמגרשת סטודנטיות בתואנה שהן "מיסיונריות" כמדינה השואפת ל"ערבובה" – כמה פחד וסלידה במילה אחת! –  לא היתה ראויה לתגובה. הפעם דווקא כן.

המסיתים מעלים כאן באוב את הטענה המוכרת היטב מן המשטרים הפולקיסטיים של המאה ה-20, אלה של גרמניה הנאצית והדרום האמריקני: ה"הם" רוצים את הבנות שלנו, אבל הם לא היו מסוגלים לעשות זאת, אלמלא היו כמה "רופסים" מצידנו, שדעתם נחלשה בגלל תפיסה שוויונית מעוותת (שימו לב כיצד המילים 'שוויון זכויות' מופיעות במרכאות כפולות במקור), ואשר מניחים לדבר להתרחש.

הפנטזיה של הגזען היא תמיד של חילול הדם, של הזר הערמומי המפתה את הנערה הטהורה האומללה או אונס אותה. הזר, כשהוא מחלל את הבת, מחלל גם את המדינה, שמתוארת כמעט תמיד כאשה. זו, כמובן, פנטזיה גברית במובהק, שנובעת מאגו כל כך חלש, שהוא רואה בעצם הרעיון ש"האחרים" – תמיד אחרים מדוכאים: איכרים, שחורים, יהודים – ישתוו לו איום עצום. בעצם, על פי התפיסה הזו, אם האחר שווה לנו בזכויותינו, אין בנו שום דבר שיגרום לנשותינו-שלנו לרצות בנו.

וזה איום קיומי. כאן אין על מה לדבר, כאן יש לשלוח את היד אל הנשק. בשל התפיסה הזו יצאו ללינצ'ים בדרום, ובשמה יצאו, במדינה מאורגנת יותר ושבה לא היה אפילו שריד למסורת של זכויות הפרט, למערכה של השמדת עם.

לא במקרה התכנס האספסוף בערב יום השואה. זה יום מועד לפורענות, היום שבו אצל הגברבר היהודיסט מתנגשות בעוצמה תחושת הנחיתות המוצדקת כל כך עם תחושת העליונות החסרה. הפולנים כבר למדו על בשרם שלא כדאי להתקרב לכנופיות תלמידים יהודים שמגיעים ל"מצעד החיים". הימים האלה הם ימים לימינאליים, ימים שבהם מתרופפות גדרות האסור והמותר. בימים האלה, הפוגרומצ'יק חש שהחברה חייבת להבין אותו.

והיא, אבוי, מבינה. הרבנים אמנם עומדים בראש המסיתים, אבל הם אומרים מה שאומר בשקט הרוב: שזה לא כל כך נורא אם ערבים ש"מתקרבים לבנות שלנו" יחטפו קצת. גם הישראלי הנאור בדרך כלל, מי שבאמת אכפת לו מזכויות פלסטינים והומוסקסואלים, שעושה כמיטב יכולתו למען הסביבה – גם הוא נאלם דום. כי השאלה האוטומטית היא "ואיך היית מגיב אם הבת שלך היתה יוצאת עם ערבי"? תמיד בת, תמיד ערבי. והוא, הישראלי הנאור הממוצע, הוא באמת איש טוב. באמת אכפת לו, הוא באמת רוצה שהסכסוך ייפתר. אבל הוא לא מסוגל לתת את התשובה הנאורה האפשרית היחידה: "תלוי מי הערבי". כל החינוך שלו אומר לו שהתבוללות היא אסון.

וכל זמן שנפחד מ"התבוללות", כל זמן שנמשיך ללמד את ילדינו על טוהר דמם ולא נלחם, במאמץ ניכר, בתפיסה שירשנו אנו על טוהר דמנו, היודונאציזם ימשיך לצעוד באין מפריע; עד אז הפוגרומצ'יקים שלו, כמו אלה של האס.אה, ישוחררו למעצר בית – עד שיום אחד, ונראה שהוא לא כל כך רחוק, תהיה יד ישראל תקיפה. ואז, בלשון הזהב של נעמי שמר, נתגעגע לרצח הסטרילי והנקי של הנאצים, בתוך מערבולת המוות המיוזע שתקיף אותנו, כשאלפיים שנות תסכול ותחושת גדלות חסרת בסיס יצאו, סוף סוף, למסע הנקמה בהיסטוריה שנושאיהן מייחלים לו זמן כה רב.

 

ומלבד זאת, יש להפסיק את רצח העם בדארפור.

(יוסי גורביץ)

נהניתם? ספרו לחבריכם:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • email
 • RSS
 • Twitter
 • ליאור

  לכאורה, מתארים הימנמנים מחזות מחרידים המתרחשים בקניון של פיזדת-זאב. הצעיר הערבי שחור השפם, עיניו מלאות במבטי רצח וחבלה, אורב לה לבת ישראל הכשרה, שורק בשפתיו ושולח את ידיו המוכתמות בדם יהודים וחומר נפץ אל ישבנה המעכס.

  אם תמונה נוראה זו אכן נכונה, כיצד זה כאשר התכנסו להם גיבורי הימין, צאצאיהם הגאים של החשמונאים וממשיכי דרכם המפוארת של הסיקריקים, ביתר (לא קבוצת הכדורגל – אלה עם רצועות העור על המדים כמו בסרט סאדו גרוע) ורבי נתן בדפורדיה הפורסטי, הם לא מצאו ולו בריון-קשקשים ערבי אחד המהלך אימים על בנות ישראל ושלמבטו החבלני תרעד כל כיפה על הפדחת, ונאלצו להסתפק בשני ערבים קטנים ומצ'וקמקים? לאן נעלמו כל הערבים התוקפניים, העמלקיים והמסוכנים שלשם הבסתם התכנסו כה רבים תחת דגלו של הכבוד היהודי?

  אפילו קשה לטעון שהיה זה לבושם המכוער של שני העלובים שנקלעו לידי המון גיבורי הימין שעורר את הזעם הקדוש והרתיח את הדם היהודי – הרי ממצלמות האבטחה אנו למדים שלא היה הבדל גדול ושהן הקורבנות והן התוקפים חבשו כובעים ולבשו טרנינג, אלמלא היו שם מכה ומוכה וכמה כיפות על כמה ראשים, מתקשים היינו להבדיל בין אלו לאלו.

 • פסגת זאב זו שכונה של ירושלים.

  גבעת זאב היא התנחלות.

 • שלומי

  יוסי,מעניין מה הייתה התגובה אם יהודיים היו מתחילים עם בחורות ערביות בכפר ערבי.

 • ליאור

  אותה תגובה למקרה של ערבים שמתחילים עם בחורות בכפר ערבי. אלימות.

  אפשר לחשוב שאתה או מישהו אחר היה מוצא עניין בסוג הבנות היהודיות שמתמסר לכפריים מוסלמים נבערים עם מכוניות גנובות.

 • אנונימית שם זמני

  אבל ליאור מותק גם לקוראות "החברים של ג'ורג'" (אחת מהן לפחות), בא לפעמים על בחור ערבי, יש ערבים חתיכים להפליא.
  עליך בטח לא היה בא לי

 • ליאור

  זו מדינה חופשית – אם למישהי בא להיות נערת השעשועים של ערסים שיושבים במכונית מצועצעת וקוראים לה קריאות מגונות (הערבי המצוי שמחפש יהודיות באתרי בילוי מעפנים), זו זכותה המלאה.

  אם זה סוג הדייטים שאת רוצה, לבריאות. כולה יצחקו עלייך קצת בחבר'ה ויקראו לך שרמוטה.

 • .מרתיח את הדם

 • Pingback: אפס מפלצתי* » בלוגיקה()

 • יובל

  ליאור – אחד הדברים העצובים במדינה שלנו הוא שגזען כמוך, ששונא פשוט את כל מי שקצת שונה ממנו, רואה את עצמו כליברל רק כי חלק ממושאי השנאה שלו הם חרדים ומתנחלים.

 • יובל

  יוסי – פוסט נהדר. חשובה במיוחד מתיחת הקו שביצעת בין החרדה מפני ה-"התבוללות" לבין הלינץ' הזה. כי מה שמתחיל במאמרים ב-"תכלת" נגמר בפוגרום בפסגת זאב.
  (על המאמר ב-"תכלת" אליו אני מתייחס ניתן לקרוא רשימה מאירת עיניים, לטעמי, כאן: http://nimrodlin.blogli.co.il/archives/23 )

 • ליאור

  למה אני אמור לאהוב חרדים, מתנחלים, ערבים ושאר ארנבוני-בר? אפשר לחשוב שהם כל כך רוצים בטובתם של אנשים כמוני.

  עדיף להיות "גזען" מאשר אחד מאותם אנשים שלנין כינה "אידיוטים מועילים".

 • ליאור

  אגב – מעניין שהיהודים-האמיתיים תמיד חוששים שיהודים יתבוללו, לא שחס וחלילה איזה פרבוסלבי-לפי-ההלכה או ערבי-לפי-השפם יהפכו פתאום לישראלים.

  אולי בגלל שלגרסא היהודית-כתומה-מתחנפת-לחרדים של הישראליות אין יותר מידי מה להציע – רק זה אסור, וזה רע, ואם תעשה את זה אלוהים ישנא אותך.

  זה מחזיר אותנו למתקפה על המסיונרים – אם הצלוב מוצג כמין היפי נחמד וקוקסינל שיסלח לך על הכל וגם יעשה לך כלים בבית, הרי שיהוה דומה להורה חרדי ממוצע – חסר כישורי הורות, מזניח, מתעלל ומנוכר. עם כזה "אבינו שבשמיים" עדיף כבר להיות יתום…

 • גיא

  שמת לינק על המילים "אוכל הנבלות הגדול" שמצביע לעמוד הראשי של "ההם" ולא לשום מקום שנראה לי שהתכוונת אליו…
  חוזר לקרוא את הפוסט
  אתה מוזמן לתקן את הלינק ולמחוק את התגובה הזו…
  יום טוב.

 • ygurvitz

  חנן, לא לפי שלום עכשיו, והם צריכים לדעת:

  http://www.peacenow.org.il/site/he/peace.asp?pi=61&fld=191&docid=1856

 • אלכס ז.

  ליאור,

  פשוט מדהים איך אתה מלגלג על היודונאצים אבל בו-זמנית מאמץ את כל הטיעונים שלהם: גם הם וגם אתה מסכימים שערבים הם "ערסים שיושבים במכונית מצועצעת" ושבנות שיוצאות איתן הן שרמוטותות.
  המוח הפולקיסטי שלך ושל היודונאצים לא מעלה על דעתו שישנם ערבים משכילים, מתורבתים, עם משרה טובה, שלא עוברים על שום חוק, אלא רק רוצים לחיות את החיים שלהם בשקט. נכון לא כל הערבים הם כאלה – בעיקר משום שלא כל הישראלים הם כאלה, למעשה רוב האנושות אינה כזאת – בחורים איכותיים (בדיוק כמו בנות איכותיות) תמיד יהיו במיעוט.
  האספסוף הגאה אינו מפתיע אותי, אבל אתה – אדם משכיל שלמד באוניברסיטה צריך לדעת שלא "כל הערבים הם X" בדיוק כמו שאתה אמור לדעת שלא "כל היהודים הם X".

  מצער אותי להסכים שוב עם גורביץ; אפילו הישראלים הנאורים כביכול לא מצליחים להתנתק מהתודעה הגזענית שלהם. אתה דוגמא מובהקת.

 • מני זהבי

  מעניין…
  אני דווקא מכיר מישהי שהייתה בקשר זוגי עם בחור ערבי במשך כמה שנים. היא בחורה אינטליגנטית למדי (בעלת השכלה אקדמית, אם זה מעניין מישהו), ושמרנית בדרך כלל בחיי המין שלה
  אגב, לגבי פסגת זאב: מדובר בשכונה יהודית שהוקמה מעבר לקו הירוק בשטח שהוגדר באופן שרירותי לגמרי כשטח מוניציפלי של ירושלים. כל מי שראה אי-פעם מפה של ירושלים ויודע בערך היכן עובר הקו הירוק, אינו יכול שלא לדעת זאת

 • דודי קינג

  יובל, אלכס, אנונימית:
  Do not feed the trolls

 • אזרח.

  ליאור הזכיר מה אמר לנין.לנין גם טען ש….
  Fascism ,is capitalism in decay.
  Vladimir Lenin.
  14 Points of fascism: The warning signs.

  http://www.oldamericancentury.org/14pts.htm

 • Sir Simon

  אזרח :
  I read the 14 points again. I was getting increasingly worried until I saw point 12. Israel has yet a long way to go..

 • simon

  12 מ-14 זה לא רע…

 • Sir Simon

  🙂

 • מני זהבי

  אם כבר מדברים על 14 תכונות של פשיזם בהקשרן הישראלי…

  http://www.talkreason.org/articles/Eitam.cfm

 • יואב (לונדון)

  "הם כותבים: ”יסוד קיום עם ישראל תלוי בהבדלה בין ישראל לעמים, ובפרט מניעת התבוללות, טמיעה, ונישואי תערובת חס וחלילה”. לדעה הזו שותף רוב מוחלט של הציבור היהודי." האמנם? לא הציבור היהודי שאני מכיר.

 • שי

  יואב (לונדון), אתה כנראה כבר מספיק זמן בלונדון בשביל לפספס את הסקר האחרון:

  http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3480321,00.html

  75 אחוז לא יגורו עם ערבי בבניין משותף
  61 אחוז לא יאפשרו לערבי לגור בביתם
  יותר ממחצית תומך בהפרדה במקומות הבילוי
  ומחצית תומכים בעידוד הגירה של ערבים
  69 אחוז מהתלמידים היהודים חושבים שערבים לא חכמים
  74 אחוז חושבים שערבים לא נקיים

  כנראה אתה לא מכיר את הציבור היהודי

 • יואב (לונדון)

  שי, כמה ישראלים-יהודים לא יגורו עם גוי-נורווגי בבניין משותף?

 • אנונימית שם זמני

  לא צריך לקרוא סקרים, מספיק לקרוא את ליאור

 • יריב

  יואב (לונדון) אתה צודק.
  ייחוס מקרה האלימות (החמור כשלעצמו) כלפי הערבים לגזענות הטמועה בציבור היהודי מקומם וברור שמדובר בדמגוגיה זולה.

  יוסי שכח להזכיר פרט קטנטן והוא שהציבור היהודי והציבור הערבי נמצאים במאבק דמים על אותה חלקת ארץ.

  גזענות מעצם הגדרתה היא שנאה שאין לה סיבה אחרת ובמצב מלחמה תמיד יש סיבות רבות לשנאה.

  אינני טוען שאין בארץ גזענות בכלל (ליאור נראה לי סתם פטפטן), אך אינה שונה בהיקפה בהשוואה לזו שבמדינות מערב אחרות (מניסיון אישי, אגב).

  אם הגוי הנורווגי שלך יהיה נחמד ולא ייקח חלק במלאכת ההסברה הפלשתינית או יעסוק בשידול צעירים להמיר את דתם לנצרות, הציבור היהודי יקבל אותו באהבה.

 • בני

  יריב, עזוב נורווגי. בוא ננסה תורכי.
  תורכיה – מדינה שיש לנו איתם קשרי מסחר ותיירות קרובים, יותר אנשים בארצנו ביקרו בתורכיה מאשר בגולן שנה אחרונה (לא באמת, אבל לא רחוק מהאמת).
  התורכי הנ"ל סתם גר כאן, הוא לא ממיר דתות והוא לא עוסק בנסיון למחוק ארמנים מהמפה. גוי נחמד, רק עם טורבן.

  אתה מאמין שהוא לא יזכה לצעקות "ערבי מלוכלך" מהשכנים?

 • ד.ט

  יריב צודק למדי. סכסוך הדמים עם הערבים הוא לא בהכרח גורם מהותי, אך גזענות היא נטיה אנושית כללית ולא ממש צריכה סיבות.

  לפני כשלוש שנים פוצצו גולשים אוסטרלים (הגרסה האוסטרלית לארסים) במכות תושבים ממוצא לבנוני בחופי סידני. הנסיבות דומות מאד לאירוע מירושלים . הטריגר היה שכמה לבנונים הטרידו בנות בחוף, ומאות גולשים ניצלו זאת כדי להכות בכל מי שנראה מזרח-תיכוני.

  http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?itemNo=658538&contrassID=1

  תמהני אם גם לאוסטרלים יש איזה ג'ורג' שמכנה את הערסוואתים המקומיים "אוסטרלו-נאצים" ותובע מכלל הציבור להתנער מאוסטרליותו כלקח מהארועים.

 • קורא ארעי

  ומעניין אם גם שם יש איזה ג'ורג' שצופה שעוד נתגעגע לרצח הסטרילי והנקי של הנאצים

 • יובל

  ד.ט. – אתה חושב שגם שם יש קבוצה לא קטנה של מנהיגים דתיים שהצדיקו את המעשה הזה בנימוקים של "טוהר הדם" האוסטרלי?
  אבל חוץ מזה, אני אף פעם לא הבנתי את הטענה (המשומשת לעייפה) לפיה אם במקומות אחרים יש תקריות גזעניות אז התקריות הגזעניות אצלנו הן בסדר גמור. בצפון קוריאה עושים דברים הרבה יותר גרועים ממה שעושים בכל מקום אחר, אז זה אוטומטית מכשיר את כל יתר הזוועות בעולם?

 • יריב

  יובל,

  הבעיה היא כשאתה לוקח תקריות גזעניות חמורות ככל שיהיו, מנתק אותן מהקונטקסט שבו הן קרו, אורג אותם ליצירת מצג מכוער של ציבור שלם ומסכם את זה באקסטזה במשפט כמו:
  "או שאתה יהודי או שאתה בן אדם. השניים אינם דרים בכפיפה אחת. ומי שבחר ביהדות, ויתר במידה רבה על אנושיותו"

 • ygurvitz

  "תמהני אם גם לאוסטרלים יש איזה ג‘ורג‘ שמכנה את הערסוואתים המקומיים ”אוסטרלו-נאצים“ ותובע מכלל הציבור להתנער מאוסטרליותו כלקח מהארועים." אהה. ההבדל הוא שרוב מוחלט של האוסטרלים התנער מהמעשה וגינה אותו, בניגוד לשתיקה הכללית כאן; ולמיטב ידיעתי לא נמצאו אנשי דת אוסטרלים שטענו שבפוגרום הלז הגנו החוליגאנים על העקרונות המקודשים ביותר של אוסטרליה. תודה ששיחקת, אבל לא, אין דמיון.

 • ygurvitz

  "הבעיה היא כשאתה לוקח תקריות גזעניות חמורות ככל שיהיו, מנתק אותן מהקונטקסט שבו הן קרו," באיזה אופן בוצע ניתוק כזה?

 • יואב (לונדון)

  יריב, אני לא מסכים איתך, גם השנאה הישראלית לערבים היא גזענות מכוערת, וכמו כל גזענות אחרת גם לה יש תירוצים. אבל, מה שרציתי להגיד זה שהיא לא רצון להבדלה בין ישראל לאומות אחרות.

 • יואב – הגזעניות אולי חזקה יותר ומקובלת יותר כלפי ערבים ומוסלמים, מסיבות שונות.

  אבל שנה את לגור ליד ללהתחתן או לעשות סקס עם נורווגי. ראה איך גם לזה רוב הציבור היהודי ייתנגד.

 • אסף

  אגב, נתן זהבי פירסם רשימה לא רעה בכלל בנושא. לכל מי שחשב שהאירוע בירושלים הוא אירוע בודד.

  http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/740/481.html

  אישית מחריד אותי שאילולא רשימות כמו זאת של זהבי, כמעט ולא היה לי סיכוי לדעת על מקרים כאלו. כלי התקשורת, הרי, לא ממש טורחים לפרסם אותם בהרחבה.

 • יריב

  ”הבעיה היא כשאתה לוקח תקריות גזעניות חמורות ככל שיהיו, מנתק אותן מהקונטקסט שבו הן קרו,“ באיזה אופן בוצע ניתוק כזה?

  בשיטה הרגילה של שזירת עניין בעניין אחר.
  מדוע הרי הזכרת שפסגת זאב היא התנחלות (היא שכונה בשטח השיפוט של העיר ירושלים). אה, כמובן. כדי לקשור זאת למודעות שנתלו ביהודה ושומרון ולרבנים ימנים קיצוניים המצווחים שם על הגבעות.

  ומכאן ואילך מגיע המטח הקבוע של "פסוקי השטן" בהלכה היהודית מציטוטי המסיתים הסהרוריים ועד הרמב"ם.

  ומיד אח"כ נשזרת באלגנטיות לעניין הסטודנטית המסיונרית וזהו.
  שכחנו שמדובר בצעירים מבני דודינו (בני דת המתפוצצים מזעם) שמטילים שם בקניון מורא על בחורות וילדים ואת הסכסוך היהודי-ערבי.

  אלימות בזויה- ללא ספק, אבל מכאן להשוואה לגזענות נאצית והכללות בעניין הישראלי הנאור הממוצע.
  אני מבין ומקבל את הוקעת הימין הקיצוני, אבל מדוע להכפיש את הציבור היהודי כולו. מה הטעם בזה?

 • Sir Simon

  אפרופו גויים נורווגים:

  http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/988125.html

 • יואב (לונדון)

  אור, אני לא חושב שרוב היהודים שאני מכיר בישראל יתנגדו לחתונה של יהודי ונורווגי (בגלל הנורווגיות). הכרתי, בישראל, כמה וכמה זוגות מעורבים, ואני כן זוכר שהם סיפרו לי על חוויות "לא נעימות" בהקשר הזה, אבל, מצד שני, מדובר היה במיעוט שיוצר את אותן חוויות, בזמן שהרוב הישראלי הרבה יותר מקבל פנים ופתוח מאשר במקומות אחרים… אולי אני טועה, אבל זאת נשמעת לי טענה מספיק חריגה על מנת שאצטרך לבקש סימוכין, ולא אסתפק בהצהרה של יוסי.

 • Sir Simon

  Yoav:

  I don't remember which celeb ended up
  marrying Sharonas Yasikebichus but she is Jewish and he is not an Arab. I remember full well the talk-backs; back in the day I still read stories in Ynet. Although this is not a scientific poll there were hundreds of reactions and a huge fraction of them (perhaps the majority) was very negative on the grounds of purity of blood.

  I also know a few personal stories that are consistent with Yossi's assessment.

  Taken together with various polls that were mentioned in previous comments you get much more than
  "הצהרה של יוסי"

  (Not to mention that a significant fraction of Israelis are gravely opposed to marrying even a Jew that is not observant enough. It goes without saying that marrying any non-Jew is tantamount to a capital crime or a sudden demise in these circles).

 • ygurvitz

  "מדוע הרי הזכרת שפסגת זאב היא התנחלות (היא שכונה בשטח השיפוט של העיר ירושלים)." כי יש מסע השכחה מכוון של העובדה הזו, שמשתמש בדיוק בפיקציה של "שטח השיפוט של ירושלים".

  "ומיד אח“כ נשזרת באלגנטיות לעניין הסטודנטית המסיונרית וזהו." אני רואה שאתה בולע את האגדות הגזעניות על קרבן. אני לא קונה את הטענה שהסטודנטית הזו מיסיונרית, ואני לא מאמין שיש מסע שיטתי של נסיון פיתוי של בנות ישראל הטהורות בקניון הפיזדלוכי ההוא.

  "הכללות בעניין הישראלי הנאור הממוצע." אני חושב שההכללות הללו מבוססות. יש קווים אדומים שרוב היהודים הישראלים לא יחצו, ואלה קווים של טוהר דם.

 • ygurvitz

  "אור, אני לא חושב שרוב היהודים שאני מכיר בישראל יתנגדו לחתונה של יהודי ונורווגי (בגלל הנורווגיות)." יהודי ונורווגית? לא, אבל יהיה לחץ עצום לגייר את הנורווגית "כדי שהילדים ישארו יהודים". יהודיה ונורווגי? אין לך מושג.

  זוכר את שחקן הכדורסל ההוא, שאראס, ומה-שמה הדוגמנית? איך כל רב ומצורע הרשו לעצמם להביע דעות בנושא, תוך תמיכה מאסיבית מרוב הקוראים?

 • מני זהבי

  יוסי: "אני לא קונה את הטענה שהסטודנטית הזו מיסיונרית"

  נו, ואם היא הייתה? משרד הפנים אינו אמור להתעניין בפעילותם של תושבי ישראל (בלי קשר לבסיס החוקי של שהותם בתחומי המדינה) כל עוד זו אינה מנוגדת לחוק. פעילות מיסיונרית, לכשעצמה, אינה עומדת בניגוד לחוקי מדינת ישראל
  מה שמרגיז בסיפור הזה הוא לא רק גירושה של הסטודנטית הנ"ל אלא החוצפה של רשויות המדינה להתערב בענייניו הפרטיים של אדם, תוך תמיכה מסיבית מהציבור כל עוד מי שסובל מהתעמרות ביורוקרטית הוא "האחר"

 • ygurvitz

  "נו, ואם היא הייתה? משרד הפנים אינו אמור להתעניין בפעילותם של תושבי ישראל (בלי קשר לבסיס החוקי של שהותם בתחומי המדינה) כל עוד זו אינה מנוגדת לחוק" אין ויכוח. הנקודה שלי היתה שנראה שיריב בולע את הסיפורים על "מיסיונריות" והתפרעות ערבית בקניון ללא חקירה ודרישה.

 • אסף

  א) בנוגע לסיבה לגירוש אותה הסטודנטית – מדוע להניח שהיא גורשה בשל פעילות מסיונרית? הרי משרד הפנים מכחיש, וטוען שהיא גורשה כי אשרתה פגה. אולי כדאי להזכיר שלסטודנט זר בישראל אין זכות אוטומטית להשתקע בארץ, וזאת לא המצאה ישראלית.

  ב) לגבי יהודיה ונורווגי – במשפחתי הקרובה יש בחורה יהודיה (ישראלית) שחזרה לישראל לאחר שהות ממושכת בניכר עם בן זוגה השבדי (הלא יהודי), לפני שנה בערך. הוא התקבל בארץ בברכה, קיבל אישור עבודה ואשרת שהות ללא בעיות מיוחדות, יש לו עבודה, ובאופן כללי החיים מחייכים אליהם. היא בהריון מתקדם, אגב, עם ילדם המשותף. למיטב ידיעתי, הם לא זכו להתנכלויות מיוחדות.

  נכון, הם גרים באיזורים חילוניים למדי (תל-אביב, כפר-סבא, וכו'), ויתכן והיו זוכים לתגובה אחרת באזורים דתיים יותר. אבל, דומני שזה רומז לכך שאי אפשר לדבר על החברה הישראלית כמקשה אחת בכל הקשור ליחסים בין יהודים לשאינם יהודים.

 • יואב (לונדון)

  סיר סיימון, אתה לא לוקח ברצינות את התגובות בלמהרשת כסקר מייצג, נכון? לגבי הסיפורים שאתה מכיר, האם הרוב התנגד להם, או שרובם נתקלו בהתנגדות (אני מקווה שההבדל ברור). גם הזוגות שאני הכרתי נתקלו (כולם) בכמה תגובות מכוערות, אבל בהחלט לא מרוב האנשים איתם הם נפגשו.

  יוסי, יהיה, כנראה, לחץ לגייר, אבל בהחלט לא מהרוב. אני לא חושב שהרוב יבדיל בין יהודי ונורווגית ליהודיה ונורווגי. זה שאורי אורבך לא מייצג את רוב היהודים בישראל אנחנו יכולים לדעת מתוצאות הבחירות האחרונות.

 • ד.ט

  ודאי שרוב הציבור היהודי מגנה מעשים כאלה.

  לא רק שיש דמיון בין המכות שחטפו הערבים כאו לאלה שהלכו בחופי סידני, אלא זו אותה תופעה בדיוק.

 • יריב

  "ואני לא מאמין שיש מסע שיטתי של נסיון פיתוי של בנות ישראל הטהורות בקניון הפיזדלוכי ההוא"

  שמע, גם אני לא האמנתי כשקראתי על פיתוי והצקה של ערבים לנערות יהודיות ביישובים בנגב עד שערב אחד הבחנתי במבט חד משמעי של אחד מבני דודינו כלפי בת-זוגי.

  יש מאפיין סוציולוגי דיי ידוע. חיזור ישיר אינו מקובל בחברה הערבית, מכאן מופנה יצר החיזור כלפי נשים שאינן ערביות, שעלול להיות בוטא ולעיתים אף אלים.

  אני לא קונה שחבורת הנערים שנקראה לאלימות באמצעות איי.סי.קיו. משכונות שונות בירושלים (כנראה גם כאלה שהוקמו בתחומי הקו הירוק) פעלה ממניעים של טוהר הגזע.

 • אנונימית שם זמני

  מבט? !!
  מבט חד משמעי ????
  אללי.
  האמנם??
  בת זוגתך? מבן מיעוטים? (!!!!)

  הו (סופקת כפיים בתדהמה)