תגית: רבשקה

פינוקים הם

1.

מגדלי סטארק לא גמורים עדיין, אבל בלילה הם זוהרים בגאון. פיליפ סטארק לא חסך בהוצאות. עוד לפני שהושלמו, הפיגומים הם פרסומת למה שיהיה כאן, בתל אביב, קצת אחרי רכבת צפון. מגדלי הדירות של סטארק הגיעו תל אביבה. דעו.

2.

ולא רק אורות. הפיגומים מגודרים היטב, ועל כל גדר אמרת כנף, סטארק-אפוריזמים. בהתחלה היה כתוב בגדול, שחור על לבן, "פינוקים הם לא מותרות". מתחת לכיתוב הודפסה חתימה: פיליפ סטארק. וכבר אפשר היה לחשוב שאם רק תלך לאחד הסטימצקים, תוכל לצאת משם, ידיך מצמידות לחזה ספר סטארק קטן. מעין "סטארק: ציטוטים".

אבל זה לא שרד. מישהו צבע בלבן את ה"לא", ונותר רק "פינוקים הם מותרות (פיליפ סטארק)". השלט הוחלף.

3.

אגב, לחשוב שיש משפטים כאלה, שאי אפשר באמת לשפר. הנה, הפרדוקסליות הקלילה של סטארק התקדרה לפולניות חצי-טאוטולוגית.

4.

השלטים הוחלפו בשלטים אחרים. מדגם:

"Warning: design affects your life"

"It’s not a stark apartment, it’s your apartment"

"Be realistic: dream"

הפונטים מתחלפים, מלים צבועות אדום מומרות במלים בשחור. סטארק אוהב סתירות למחצה. הוא "מזהיר" מפני הטריוויאלי; הוא מתכחש למגע ידיו, רק כדי להפוך אותו למשמעותי (זו לא " a stark apartment", זו הדירה שלך, שיכול להרשות לעצמו דירה של סטארק); הוא חולם, לריאליסטים שבינינו.

5.

ב"הפואטיקה", אריסטו מגדיר קשר סיבתי כקשר של "סבירות או הכרח". אריסטו לא מדבר באמת על קשרים סיבתיים, הוא מדבר על קשרים שנתפסים כסיבתיים, ומכאן ה"סבירות". כלומר, על מנת שקשר בין שני אירועים בעולם יראה כקשר סיבתי על אירוע א' להוביל לאירוע ב' באופן סביר או הכרחי.

הדירות של סטארק אינן מיועדות לשכמותי. הן מיועדות לאנשים שיכולים. לאנשים, שבין חלומותיהם לבין המציאות מתקיים תמיד קשר היפותטי של סבירות או הכרח.

6.

"ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור" (בראשית פרק א', פס' ג')

בין האמירה האלוהית לבין השינוי בעולם מפרידה רק ו'. כמו בהרבה מקרים אחרים בתנ"ך, מה שנראה כקשר אדטיבי, קשר של הוספה, הוא למעשה קשר סיבתי מובלע. הקורא לא יודע כמה זמן עבר בין הציווי לבין התוצאה, אבל מותר להניח שלא היה זה זמן רב מדי. כמה זמן עבר בין החלום האלוהי לבין הציווי, קשה לנחש. אבל אלוהים חלם, ואלוהים החליט, ואלוהים אמר, ויהי אור.

7.

שנה שעברה גרתי בנווה שרת. איפשהו בצפון תל אביב, 5 דקות הליכה מצהלה. תל אביב קטנה, ובחמש דקות אתה יכול לעבור מהנרקומנים והדוסים לילדות השמנת החמוצה. סטארק לא מדבר אל העניים, אבל הוא בהחלט מדבר לידם.

8.

אגב, סטארק מעדיף לדבר באנגלית.

9.

כאשר רבשקה מגיע לשכנע את בני ישראל להיכנע למלך אשור, רבשקה נושא נאום בעברית אל מול חומות ירושלים. השרים מבקשים ממנו לדבר ארמית. הם מבינים:

"דבר נא אל עבדיך ארמית כי שמעים אנחנו; ואל תדבר עמנו יהודית באזני העם אשר על החמה. ויאמר אליהם רבשקה העל אדניך ואליך שלחני אדני לדבר את הדברים האלה; הלא על האנשים הישבים על החמה לאכל את חריהם ולשתות את שניהם עמכם" (מלכים ב' פרק יח', פסוקים כו'-כז')

10.

בקשר של סבירות להכרח, חלומותיך גדלים ביחס ישר לקשר הסבירות שבינם לבין יכולת הביצוע שלהם. ואז אתה חולם איך תממן טיפול שיניים לילד או איך תמצא את הזמן לחופש של סופ"ש באיזה בית מלון בטבריה או אילת (לא מומלץ, למי שמתעניין). אבל סטארק לא מדבר אל האנשים האלו, הוא מדבר לידם ולאנשים אחרים. הוא מדגדג להם את אותו מקום שיכול להרשות לעצמו לחלום על דירת-סטארק. ואלו שיושבים על החומה, שידברו יהודית, שיחלמו ריאליסטית.

[התמונות כולן: יוסי גורביץ]