תגית: איש העם

לרשות מנהיגי מאבק הסטודנטים. בחינם, עליי

אח, האירוניה, האירוניה "ה'דיילי כרוניקל', בטאונה הרשמי של המפלגה, ציין במאמר ראשי שכנופית הנוכלים, כפי שכונו עתה השרים המסולקים, מורכבת כולה ממסמכי-אוניברסיטאות ואקדמאים משכילים ביותר. (שמרתי עמי תגזיר של מאמר ראשי זה.): הבה נעקור עתה לעולם ועד מגוף המדינה, כדרך שרופא-שיניים עוקר שן מצחינה, את כל כלי-השרת המנוונים הללו הבקיאים בספרי-לימוד של כלכלה ומחקים את הגינונים ואורח-הדיבור של האדם הלבן. אנו גאים בהיותנו אפריקנים. מנהיגינו האמיתיים אינם הללו שתארי אוכספורד, קיימברידג' והראוארד שלהם העבירום על דעתם, אלא אותם שמדברים בלשון העם. הלאה החינוך האוניברסיטאי הראוי לגינוי וכרוך בהוצאות מרובות, ואינו אלא מרחיק את האפריקני מתרבותו העשירה ועתיקת-הימים ומנשא אותו מעל לבני עמו" (מתוך "איש העם" מאת צִ'ינואַ אַצֶ'בֶּה, עם עובד)