תגית: לודוויג ויטגנשטיין

פאנל חמישי ואחרון

May I offer you a fifth discourse?

Jacques Lacan (Anat Richter)

Men and Women differ in their relation to the word. Man's specific relation to language is characterized by separation. Mediated, as it were, by his penis, man's word is external to him. Language is for man, returning to Jacobson, a set of signifiers set in constant reference to one master signifier—the phallus.

The woman's relation to the word is that of continuity, of lack of separation. Woman experiences the word in the flesh. An extension of her own body. I have noted before that woman is never whole, there is always something in her that escapes discourse (Seminar XX, Lesson III, 33). Why, women may ask, are we never whole? The reason, my beloved hysterics to whom I owe my career, is that you lack signifier (phallus).

Within the boundaries of the four psychoanalytic discourses I have developed following the events of 1968—the discourse of the Master, the discourse of the University, the discourse of the Hysteric and the discourse of the Analyst—man clearly embodies the discourse of the Master, while woman, we shall expect, should embody the discourse of the Hysteric. But perhaps I have missed a discourse, perhaps, rather than hysteric, women exemplify a fifth discourse—the discourse of the body.לודוויג ויטגנשטיין (פלאי גרייצר)

1. "הביקורת מתה". אך האם נאמר, למשל כשאנו מנענעים את ראשינו אנה ואנה,"הביקורת חיה"? השווה זאת לנפנוף בידינו על מנת לגרש זבוב, או העוויה של הפנים.

2. "הביקורת לא יכולה למות!" – זו הערה דקדוקית? אמפירית? מתי אנו אומרים בשפתינו הרגילה על דבר שהוא מת, ומתי אנו אומרים שהוא ביקורת. יש חפיפה בין הדברים.

3. אבל אסור להסיק מכך, למשל, שהמוות הוא מצב שהביקורת נמצאת בו, או שהביקורת "נמצאת" במוות במובן כלשהו מלבד מובנו הרגיל של "נמצאת" – וכי איזה מובן עשוי זה להיות?

4. "אבל הרי הדבר החשוב הוא לא מה שאומרת הביקורת, אלא האם הספר טוב או רע! אני יודע זאת בלב ליבי!"

5. וויליאם ג'יימס היה אומר- "ראו כמה נפלא ומסתורי הדבר! המבקר מציע פרשנות, ואילו הקורא מסכים עמו, אף שלא חש בפירוש זה בעת הקריאה. הפירוש, אם כך, כבר נוכח בכוח אם לא בפועל בקריאה המקורית, כאפשרות שטרם מומשה או טרם נוסחה במילים".

6. מה ההבדל בין "מבקר" ובין "בעל דיעה"? ובכן, הם שייכים למשחקי לשון שונים. ויש חשיבות לכך שרק על אחד מהם נאמר שהוא כותב בעיתון.

לפאנל הרביעי. לפאנל השלישי. לפאנל השני. לפאנל הראשון. להכרזה על הפרוייקט.