ארכיון עבור התג ‘קריאה שנייה’

פוליטי: 3 ביולי, 2012

ללא תגובות

ועדת החוקה אישרה לקריאה שנייה ושלישית תיקון לחוק סדר הדין הפלילי, המאריך בשלוש שנים את תוקפה של הוראת השעה שפוטרת את המשטרה והשב"כ לתעד חקירות חשוד בעבירות ביטחון, בתיעוד חזותי או קולי (הארץ).

נכתב על ידי צוות האתר

3 יולי, 2012 ב 5:38 pm