ארכיון עבור התג ‘ציונים’

חברה סגורה: 21 באוקטובר, 2012

ללא תגובות

ממסמך פנימי של המועצה להשכלה הגבוהה עולה כי 11 אחוזים מהסטודנטים בארץ הם ערבים, בין היתר משום שבחינת הפסיכומטרי אינה מותאמת לשפת האם שלהם (ערבית ספרותית, שפת המבחן, היא שפה שניה להם ואנגלית היא שפתם הרביעית). בנוסף, הדו"ח חושף תמונה עגומה בהרבה באשר לשוויון ההזדמנויות ה"פנים-אקדמי". ככל שמטפסים בסולם הדרגות באקדמיה, כך הולך ופוחת שיעורם של בני החברה הערבית. (הארץ)

נכתב על ידי צוות האתר

21 אוקטובר, 2012 ב 6:22 pm

חינוך: 15 באפריל, 2011

ללא תגובות

מדו"ח של משרד החינוך עולה כי ישנם פערים גדולים בהישגיהם של תלמידים אתיופים לבין שאר התלמידים במגזר היהודי, בכל המקצועות הכלולים בבחינות המיצ"ב. הפער הגדול ביותר היה במבחן המתמטיקה לתלמידי כיתות ח', בו עמד הציון הממוצע במגזר היהודי על 50 נקודות, בהשוואה ל-26 נקודות בקרב יוצאי אתיופיה. מהדו"ח עולה עוד כי תלמידים יוצאי אתיופיה דיווחו על הערות גזעניות בשכיחות גבוהה כמעט פי שלושה מזו שדיווחו כלל התלמידים.

נכתב על ידי צוות האתר

15 אפריל, 2011 ב 9:03 pm