ארכיון עבור התג ‘פערים חברתיים’

כלכלה וחברה: 17 בפברואר, 2013

ללא תגובות

ה-OECD פרסם מחקר חדש שמבוסס על תוצאות מבחן פיז"ה האחרון שנעשה ב-2009 וקובע כי בממוצע, תלמיד מרקע סוציו-אקונומי מבוסס השיג במבחן בקריאה 88 נקודות יותר מעמיתו מרקע חלש – פער השווה לשתי שנות לימוד. ישראל נכללת בקבוצת המדינות שהפער בהן עולה על 100 נקודות, לצד ארגנטינה, ארצות הברית, הונגריה, דובאי (הארץ).

נכתב על ידי צוות האתר

17 פברואר, 2013 ב 11:35 pm

כלכלה וחברה: 23 בספטמבר, 2012

ללא תגובות

מנתוני בחינות המיצ"ב שפירסם משרד החינוך עולה כי תלמידי הפריפריה מפגרים בהרבה אחרי התלמידים באזור המרכז (Ynet).

נכתב על ידי צוות האתר

23 ספטמבר, 2012 ב 10:39 pm

כלכלה וחברה: 5 בדצמבר, 2011

ללא תגובות

מדו"ח מיוחד שפרסם ארגון המדינות המפותחות עולה כי הפער בין העשירים לעניים בישראל הוא מהגבוהים ביותר מבין המדינות החברות ב-OECD.

נכתב על ידי צוות האתר

5 דצמבר, 2011 ב 1:04 pm

קטגוריות: כלכלה וחברה

תויג ב: ,

חינוך: 29 בדצמבר, 2010

ללא תגובות

מדו"ח של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) עולה כי במחוז הדרום גבוה שיעור הנשירה מבתי הספר בקרב ערבים ב-26 אחוזים מזה של התלמידים היהודים. עם זאת, מהדו"ח עולה גם כי חלה ירידה של 20 אחוזים בנשירת תלמידים ערבים מבתי ספר מ-1980 ועד היום.

נכתב על ידי צוות האתר

29 דצמבר, 2010 ב 7:58 am