ארכיון עבור התג ‘עוני’

כלכלה וחברה: 18 דצמבר, 2012

ללא תגובות

35.6% מהילדים בישראל חיים מתחת לקו העוני, כך עולה מהדו"ח "ילדים בישראל 2012" שפורסם על ידי המועצה לשלום הילד.  עוד עולה מהדו"ח שחל גידול של 60% בשיעור הילדים העניים מאז 1998, ושבקרב האוכלוסייה הערבית, שיעור הילדים העניים הוא 65.8%, פי שלוש מאשר שיעורם באוכלוסייה היהודית, 24.2%.

נכתב על ידי צוות האתר

18 דצמבר, 2012 ב 2:52 pm

חברה סגורה: 20 בינואר, 2012

ללא תגובות

מחקר חדש ממפה את ההרכב העדתי של כל אחד מהעשירונים בישראל. לפי המחקר, כ-47 אחוזים מהעשירון העליון הם אשכנזים, בעוד ששיעור האשכנזים באוכלוסיה הוא כ-25 אחוזים. רק 26 אחוזים מאנשי העשירות העליון הם ספרדים, בדיוק כפי שיעורם באוכלוסיה. 48 אחוזים מהעשירון התחתון הם ערבים ו-19 אחוזים הם חרדים. שישה אחוזים בלבד מחברי עשירון זה הם אשכנזים, לעומת 12 אחוזים ספרדים. מהמחקר עולה עוד כי ההכנסה הממוצעת לנפש במשק בית של ספרדים נמוכה ב-20 אחוזים או בכ-1,000 שקלים מזו של אשכנזים.

נכתב על ידי צוות האתר

20 ינואר, 2012 ב 11:09 pm

כלכלה וחברה: 28 בדצמבר, 2011

ללא תגובות

מהדו"ח השנתי של המועצה לשלום הילד עולה כי שליש מהילדים בישראל חיים מתחת לקו העוני. חמישית מכלל אוכלוסיית הילדים במדינה, מוכּרים ללשכות הסעד. כמו כן, נרשמה עלייה במספר התיקים הפליליים שנפתחו בגין עבירות נגד חיי אדם שנעשו כלפי ילדים

נכתב על ידי צוות האתר

28 דצמבר, 2011 ב 10:22 pm

כלכלה וחברה: 17 בנובמבר, 2011

ללא תגובות

מנתוני דו"ח העוני לשנת 2010 עולה כי למרות ירידה מזערית בשיעור העניים בישראל, כל ילד שלישי חי בעוני. כמו כן, כחצי מהמשפחות העניות הן משפחות עובדות, והמדדים לעומק העוני וחומרתו עלו אצל המשפחות העובדות העניות.

נכתב על ידי צוות האתר

17 נובמבר, 2011 ב 11:23 pm

כלכלה וחברה: 30 ביולי, 2011

ללא תגובות

בשנים האחרונות החלו חרדים לגור בדירות פיראטיות במחסנים וחניונים בירושלים, בשל מצוקת הדיור בעיר.

נכתב על ידי צוות האתר

30 יולי, 2011 ב 11:02 pm

כלכלה וחברה: 8 ביולי, 2011

ללא תגובות

ממחקר חדש של מרכז מאקרו לכלכלה מדינית וקרן פרידריך אברט עולה כי צעדי הממשלה ליישום המלצות ארגון ה-OECD הם חסרי משמעות בכל הנוגע להקטנת פערים וצמצום העוני. על פי המחקר, מספר העובדים בישראל גדל בעקבות יישום חלק מהמלצות הארגון, אך מרביתם מצויים בתחתית התפלגות ההכנסות.

נכתב על ידי צוות האתר

8 יולי, 2011 ב 11:29 pm

כלכלה: 23 במרץ, 2011

תגובה אחת

ג'ון מרטין, ראש מחלקת תעסוקה, כוח אדם ועניינים חברתיים בארגון OECD, מתח ביקורת על מדיניותה החברתית-כלכלית של ממשלת ישראל, בעיקר ביחסה לערביי ישראל. לדבריו, למרות שישראל היא המדינה בעלת שיעור העוני הגבוה בקרב המדינות המפותחות, השקעתה בתקציבים חברתיים עומד על 15.3 אחוזים בלבד, ב-5 אחוזים פחות מממוצע ההשקעה בשאר מדינות ה-OECF. לדבריו, עיקר העוני מתרכז בקרב הערבים והחרדים.

נכתב על ידי צוות האתר

23 מרץ, 2011 ב 10:20 pm

כלכלה: 22 בדצמבר, 2010

ללא תגובות

על פי דו"ח העוני האלטרנטיבי של ארגון "לתת", בישראל חיים כיום כ-1.77 מיליון עניים, שלמעלה מ-850 אלף מתוכם הם ילדים. 75 אחוזים מהעניים נאלצים לוותר על ארוחות בשל מצבם הכלכלי, עליה של 21 אחוזים בהשוואה לשנה הקודמת. 69 אחוזים מהעניים אמרו כי הם אינם מסוגלים לעמוד בתשלום עבור מזון הדרוש לקיום בסיסי, והם נתמכים על ידי עמותות מזון.

נכתב על ידי צוות האתר

22 דצמבר, 2010 ב 6:59 pm

כלכלה: 8 בנובמבר, 2010

ללא תגובות

דו"ח מימדי העוני של המוסד לביטוח לאומי לשנת 2009 מצביע על עליה בשיעור של 0.6 אחוזים בשיעור מימדי העוני בישראל. רוב המשפחות העניות בישראל מגיעות מהמגזר החרדי והמגזר הערבי. על פי הדו"ח, 6,300 משפחות שכוללות שני מפרנסים נמצאות מתחת לקו העוני.

נכתב על ידי צוות האתר

8 נובמבר, 2010 ב 8:46 pm

כלכלה: 17 באוקטובר, 2010

ללא תגובות

מדו"ח של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי 29 אחוזים מהאוכלוסיה בישראל נמצאים בסכנת עוני, לעומת 16 אחוזים בממוצע במדינות האיחוד האירופי. הנתונים מתייחסים לשנת 2008, ולפיהם חלה עלייה של 2 אחוזים בסיכון לעוני לעומת המצב בתחילת העשור. כמו כן, ההכנסה הממוצעת לאדם בחמישון העליון באוכלוסיה גבוהה פי 7.5 מההכנסה בעשירון התחתון. בשנת 2000 הפער בין השכבת היה 6.5 בלבד.

נכתב על ידי צוות האתר

17 אוקטובר, 2010 ב 8:42 pm