ארכיון עבור התג ‘עולים חדשים’

כלכלה וחברה: 9 בינואר, 2012

ללא תגובות

מדינת ישראל אינה מכירה באבחונים שעברו ילדים עולים עם צרכים מיוחדים בארצות מוצאם, וכתוצאה מכך מחייבת אותם לעבור אבחונים חדשים בטרם ישולבו במוסדות חינוך מתאימים.

נכתב על ידי צוות האתר

9 ינואר, 2012 ב 12:56 pm

חינוך: 1 במרץ, 2011

ללא תגובות

דו"ח שפרסם מרכז המחקר של הכנסת מראה כי ב-60 אחוזים מבתי הספר היסודיים מתועל התקציב שהוקצה לתגבור לתלמידים שלא נולדו בארץ למימון צרכים אחרים. מהנתונים עולה כי התקציבים נוצלו לטובת הוראה רגילה ולמטרות נוספות. המחקר קובע גם כי שיעור הנשירה של תלמידים עולים ממערכת החינוך גבוה כמעט פי שניים משיעור הנשירה של ילידי ישראל וכי גם מידת השתלבותם במסגרות חינוך חלופיות נמוכה יותר.

נכתב על ידי צוות האתר

1 מרץ, 2011 ב 12:14 pm