ארכיון עבור התג ‘עבודה ערבית’

חברה סגורה: 29 בפברואר, 2012

ללא תגובות

כתובות כנגד העסקת עובדים ערבים רוססו על קירות אתר בניה בחיפה. בנוסף, רוססו כתובות "תג מחיר" על רכבו של קבלן ערבי העובד בעיר.

נכתב על ידי צוות האתר

29 פברואר, 2012 ב 5:27 pm