ארכיון עבור התג ‘נשירה’

חברה סגורה: 31 באוגוסט, 2012

ללא תגובות

מדו"ח של עמותת "עיר עמים" והאגודה לזכויות האזרח עולה כי בעוד מנהל החינוך של ירושלים (מנח"י) מסר כי במזרח העיר גרים ולומדים 88,845 ילדים ובני נוער, לפי נתוני האוכלוסין גרים בירושלים 106,537 ילדים לא יהודים. להפרש – למעלה מ-17,000 איש – יש השפעה ישירה על בניית כיתות חדשות, תקצוב בתי ספר ועובדי הוראה. ממוצע הנשירה של תלמידי כיתות ז'-י"ב במזרח ירושלים מסתכם ב-17.3 אחוזים בשנה, לעומת 1.7 אחוזי נושרים במגזר היהודי בכל הארץ ו-2.8 אחוזים במגזר הערבי (הארץ).

חינוך: 26 באוגוסט, 2012

ללא תגובות

רק כשליש מבני הנוער שנשרו ממערכת החינוך זוכים לטיפול משרד החינוך לאחר הנשירה. היל"ה היא התוכנית הגדולה ביותר לטיפול בנוער מנותק, במסגרתה משלימים הצעירים שנשרו ממערכת החינוך הפורמלית בין 10 ל-12 שנות לימוד, לעתים גם בגרות חלקית. המורים המועסקים בתכנית זו הינם עובדי קבלן. (הארץ)

נכתב על ידי צוות האתר

26 אוגוסט, 2012 ב 8:24 pm

חינוך: 1 במרץ, 2011

ללא תגובות

דו"ח שפרסם מרכז המחקר של הכנסת מראה כי ב-60 אחוזים מבתי הספר היסודיים מתועל התקציב שהוקצה לתגבור לתלמידים שלא נולדו בארץ למימון צרכים אחרים. מהנתונים עולה כי התקציבים נוצלו לטובת הוראה רגילה ולמטרות נוספות. המחקר קובע גם כי שיעור הנשירה של תלמידים עולים ממערכת החינוך גבוה כמעט פי שניים משיעור הנשירה של ילידי ישראל וכי גם מידת השתלבותם במסגרות חינוך חלופיות נמוכה יותר.

נכתב על ידי צוות האתר

1 מרץ, 2011 ב 12:14 pm

חינוך: 29 בדצמבר, 2010

ללא תגובות

מדו"ח של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) עולה כי במחוז הדרום גבוה שיעור הנשירה מבתי הספר בקרב ערבים ב-26 אחוזים מזה של התלמידים היהודים. עם זאת, מהדו"ח עולה גם כי חלה ירידה של 20 אחוזים בנשירת תלמידים ערבים מבתי ספר מ-1980 ועד היום.

נכתב על ידי צוות האתר

29 דצמבר, 2010 ב 7:58 am