ארכיון עבור התג ‘מתמטיקה’

פוליטי: 16 בדצמבר, 2012

ללא תגובות

שר החינוך, גדעון סער (ליכוד), אמר בשבוע שעבר כי הישגי התלמידים במבחנים הבינלאומיים במתמטיקה "מבטאים מהפך", למרות שבמשרד החינוך ידעו כי ההשוואה בין הישגי ישראל במבחני העבר לבין המבחנים הבינלאומיים הנוכחיים אינה אפשרית. בתחתית הדו"ח של מבחן הטימ"ס במתמטיקה נכתב כי "הנתונים אינם ברי השוואה למדידת מגמות לשנת 2011, בעיקר הודות לשיפור תרגומים או הגדלת כיסוי אוכלוסייה" (הארץ).

נכתב על ידי צוות האתר

16 דצמבר, 2012 ב 4:46 pm

חינוך: 15 באפריל, 2011

ללא תגובות

מדו"ח של משרד החינוך עולה כי ישנם פערים גדולים בהישגיהם של תלמידים אתיופים לבין שאר התלמידים במגזר היהודי, בכל המקצועות הכלולים בבחינות המיצ"ב. הפער הגדול ביותר היה במבחן המתמטיקה לתלמידי כיתות ח', בו עמד הציון הממוצע במגזר היהודי על 50 נקודות, בהשוואה ל-26 נקודות בקרב יוצאי אתיופיה. מהדו"ח עולה עוד כי תלמידים יוצאי אתיופיה דיווחו על הערות גזעניות בשכיחות גבוהה כמעט פי שלושה מזו שדיווחו כלל התלמידים.

נכתב על ידי צוות האתר

15 אפריל, 2011 ב 9:03 pm

חינוך: 9 בדצמבר, 2010

ללא תגובות

מדו"ח פנימי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי 42 אחוזים מהמורים המלמדים מתמטיקה בחטיבה העליונה לא מחזיקים בתואר אקדמי בתחום. בנוסף, ל-6 אחוזים מכלל המורים למתמטיקה בתיכונים אין כל השכלה אקדמית.

נכתב על ידי צוות האתר

9 דצמבר, 2010 ב 7:56 am