ארכיון עבור התג ‘משרד התרבות והספורט’

חברה סגורה: 13 בנובמבר, 2012

ללא תגובות

משרד התרבות והספורט החליט לפטור מוזיאונים מחובת מסירת מידע בערבית בתערוכות זמניות של עד חצי שנה. (הארץ)

נכתב על ידי צוות האתר

13 נובמבר, 2012 ב 10:20 pm

פוליטי: 11 באוגוסט, 2012

ללא תגובות

למרות שחוק חופש המידע מורה למשרדי הממשלה לפרסם דו"חות סיכום שנתיים, מספר משרדים טרם פרסמו את הדו"ח: משרד הרווחה, המשרד לפיתוח הנגב והגליל, המשרד לשירותי דת, משרד הפנים, המשרד להגנת הסביבה, המשרד לאזרחים ותיקים, משרד ראש הממשלה ומשרד התחבורה. משרד הבינוי והשיכון פרסם דו"ח חסר ואילו משרד המדע והטכנולוגיה ומשרד התרבות והספורט פרסמו דו"ח בן עמוד אחד. משרד התקשורת פרסם דו"ח של חמישה עמודים. זאת, לעומת הדו"ח של משרד התמ"ת המכיל 98 עמודים (News1).