ארכיון עבור התג ‘מרכז המחקר והמידע של הכנסת’

פוליטי: 6 בינואר, 2013

ללא תגובות

ד"ר גלעד נתן, חוקר במרכז המחקר והמידע של הכנסת, הועבר מתפקידו לאחר שהתגלה כי פרסם טורי דעה אישיים לפני יותר משלוש שנים, בהם הביע דעות שמאלניות. בהנהלת הכנסת נימקו את ההחלטה בכך שנתן פגע באמון חברי הכנסת במחקרי המרכז, אך עם זאת, הודו כי לא נפל כל דופי מקצועי במחקריו. צוות הנהלת הכנסת כלל את מנכ"ל הכנסת, היועץ המשפטי וראש חטיבת המידע. יו"ר הכנסת, ראובן ריבלין (הליכוד ביתנו) אישר את העברת נתן לעבודה חלופית (הארץ).

חברה סגורה: 15 בנובמבר, 2011

ללא תגובות

דו"ח מרכז המחקר והמידע של הכנסת מעלה כי ב-22 משרדים ממשלתיים לא מועסק ולו יוצא אתיופיה אחד. זאת, בניגוד ל"חוק להרחבת הייצוג ההולם של בני העדה האתיופית בשירות הציבורי" שהתקבל במארס 2011, לפיו חלה חובת ייצוג הולם של אוכלוסייה זו גם על חברות ממשלתיות, תאגידים, עיריות ומועצות מקומיות.

נכתב על ידי צוות האתר

15 נובמבר, 2011 ב 11:20 pm

עיתונות: 13 בנובמבר, 2011

ללא תגובות

דו"ח שהכין מרכז המחקר והמידע של הכנסת קובע כי מבנה שוק התקשורת בארץ המורכב מהחזקות צולבות ואלכסוניות רבות גורם לפגיעה בחופש הביטוי ולעיוות סיקור החדשות.

נכתב על ידי צוות האתר

13 נובמבר, 2011 ב 9:25 pm

פוליטי: 3 בנובמבר, 2011

ללא תגובות

מרכז המחקר והמידע של הכנסת (ממ"מ) קורא להגביר את הפיקוח על תקציב הביטחון. בדו"ח של המרכז נטען כי על שינויים בתקציב הביטחון בסכומים שמתחת ל-50 מיליון שקלים לא חלה כל חובת דיווח לפני הביצוע, ונכון להיום העברות בתקציב הביטחון אינן עוברות את רף ה-50 מיליון. בדו"ח נקבע עוד כי מעורבות אגף התקציבים במשרד האוצר בתקציב הביטחון קטנה יחסית למעורבותו ביחס ליתר המשרדים.

נכתב על ידי צוות האתר

3 נובמבר, 2011 ב 11:41 pm