ארכיון עבור התג ‘מיפוי’

מתנחלים והתנחלויות: 30 במרץ, 2012

ללא תגובות

המנהל האזרחי מאתר וממפה בחשאי מאות אלפי דונמים של אדמות זמינות בגדה, שחלקן שימשו להרחבה של התנחלויות וניתן לבנות בהן גם בעתיד. במסגרת המיפוי, ניתנו לשטחים שאותרו שמות של התנחלויות קיימות. בכמה מקומות תוואי גדר ההפרדה חופף לגבולות של השטחים הזמינים שאותרו, למרות שישראל טענה בפני בית הדין הבינלאומי בהאג ובבית המשפט העליון שתוואי הגדר נקבע לפי צרכי ביטחון (הארץ).

נכתב על ידי צוות האתר

30 מרץ, 2012 ב 11:10 pm