ארכיון עבור התג ‘מחקר’

כלכלה וחברה: 17 בפברואר, 2013

ללא תגובות

ה-OECD פרסם מחקר חדש שמבוסס על תוצאות מבחן פיז"ה האחרון שנעשה ב-2009 וקובע כי בממוצע, תלמיד מרקע סוציו-אקונומי מבוסס השיג במבחן בקריאה 88 נקודות יותר מעמיתו מרקע חלש – פער השווה לשתי שנות לימוד. ישראל נכללת בקבוצת המדינות שהפער בהן עולה על 100 נקודות, לצד ארגנטינה, ארצות הברית, הונגריה, דובאי (הארץ).

נכתב על ידי צוות האתר

17 פברואר, 2013 ב 11:35 pm

חברה סגורה: 4 בנובמבר, 2012

ללא תגובות

ממחקר של הקרן החדשה לישראל, שנערת על ידי חברת יפעת, עולה כי אחד מתוך שלושה פוסטים בנושאים פוליטיים וחברתיים באינטרנט מבטא אלימות וגזענות (News1).

נכתב על ידי צוות האתר

4 נובמבר, 2012 ב 11:12 pm

משפט: 25 במאי, 2012

ללא תגובות

מחקר שערכה שירי קרבס, שהיתה עוזרת משפטית של נשיאת בית המשפט העליון לשעבר דורית בייניש, התחקה אחר 322 עתירות של עצורים מנהליים שהוגשו לבג"ץ בעשור האחרון. במהלך עשור זה, בג"ץ לא קיבל ולו עתירה אחת של עצור מנהלי, למעט שני מקרים – כשהמדינה ערערה על החלטת בית דין צבאי לשחרר עצור מנהלי וכאשר עתירה התייתרה והעצור המנהלי כבר שוחרר. 36 אחוזים מהעתירות נמחקו לאור הבנות עם השב"כ לפני שהתקיים דיון. 19% מהעתירות נמחקו מאותו טעם לאחר הדיון ו-44% מהעתירות נדחו. משך דיון ממוצע בתיק של עצור מנהלי הוא 20 דקות בלבד, גם אם העצור הוחזק במעצר במשך חודשים או שנים (הארץ).

נכתב על ידי צוות האתר

25 מאי, 2012 ב 11:47 pm

חברה סגורה: 20 בינואר, 2012

ללא תגובות

מחקר חדש ממפה את ההרכב העדתי של כל אחד מהעשירונים בישראל. לפי המחקר, כ-47 אחוזים מהעשירון העליון הם אשכנזים, בעוד ששיעור האשכנזים באוכלוסיה הוא כ-25 אחוזים. רק 26 אחוזים מאנשי העשירות העליון הם ספרדים, בדיוק כפי שיעורם באוכלוסיה. 48 אחוזים מהעשירון התחתון הם ערבים ו-19 אחוזים הם חרדים. שישה אחוזים בלבד מחברי עשירון זה הם אשכנזים, לעומת 12 אחוזים ספרדים. מהמחקר עולה עוד כי ההכנסה הממוצעת לנפש במשק בית של ספרדים נמוכה ב-20 אחוזים או בכ-1,000 שקלים מזו של אשכנזים.

נכתב על ידי צוות האתר

20 ינואר, 2012 ב 11:09 pm

כלכלה וחברה: 22 בספטמבר, 2011

ללא תגובות

למרות שמבקר המדינה פרסם שני דו"חות גדולים על תחום תשתיות התחבורה, האחד ב-2002 והשני ב-2010, עד כה לא טופלו המחדלים שאותרו. בין הכשלים: אגף התקציבים מתעדף תוכניות למרות שאינו גוף תכנון; פרויקטים מאושרים ללא בחינת חלופות, כדאיות כלכלית ומקורות תקציביים; התמונה המוצגת למקבלי ההחלטות אינה שלמה והערכות העלות נמוכות מהעלות הממשית למשק. במרץ 2010 פרסם בנק ישראל תוצאות מחקר על 196 פרויקטים בתחום התחבורה, 55% מהם ביותר מ־100 מיליון שקל. 64% מהפרויקטים חרגו מהתקציב, בעיקר הגדולים, ועלותם הכוללת צמחה מ־37 מיליארד שקל ל־53 מיליארד שקל.

נכתב על ידי צוות האתר

22 ספטמבר, 2011 ב 2:49 pm

חברה סגורה: 20 בספטמבר, 2011

ללא תגובות

ממחקר של עמותת סיכוי לשוויון אזרחי עולה כי היישובים הערביים בישראל מופלים לרעה בחלוקה של תקציבי הרווחה. אי השוויון מתבטא ביטוי ביחס שבין ההוצאה המופנית למחלקות הרווחה ברשויות המקומיות הערביות למספר התושבים בהן וגם ביחס לשיעור הנזקקים לשירותי הרווחה, לפי הגדרות משרד הרווחה. לפי הערכות, מספר הנזקקים לשירות ברשויות המקומיות גבוה עוד יותר מהנתונים הרשמיים, אך הם אינם מדווחים משום שאין מספיק עובדים סוציאליים שייאתרו אותם.

נכתב על ידי צוות האתר

20 ספטמבר, 2011 ב 11:54 pm

כלכלה וחברה: 8 ביולי, 2011

ללא תגובות

ממחקר חדש של מרכז מאקרו לכלכלה מדינית וקרן פרידריך אברט עולה כי צעדי הממשלה ליישום המלצות ארגון ה-OECD הם חסרי משמעות בכל הנוגע להקטנת פערים וצמצום העוני. על פי המחקר, מספר העובדים בישראל גדל בעקבות יישום חלק מהמלצות הארגון, אך מרביתם מצויים בתחתית התפלגות ההכנסות.

נכתב על ידי צוות האתר

8 יולי, 2011 ב 11:29 pm

משפט: 9 בפברואר, 2011

ללא תגובות

מנהל בתי המשפט, משה גל, אמר במהלך דיון בכנסת כי בישראל יש רק כמחצית ממספר השופטים הנדרש. ממחקר השוואתי שערך המרכז לניהול ומדיניות ציבורית ב-2007 מצא כי ישראל ממוקמת במקום השלישי מתוך 17 מדינות במדגם עומס שיפוטי.

נכתב על ידי צוות האתר

9 פברואר, 2011 ב 8:52 pm

חינוך: 9 בפברואר, 2011

תגובה אחת

מחקר חדש קובע כי רבע מן המורים מצטערים שבחרו במקצוע זה. כשליש מהמורים חשים כפיות טובה ולחץ בעבודה. המחקר בדק כ-200 מורים בבתי ספר יסודיים ועל-יסודיים.

נכתב על ידי צוות האתר

9 פברואר, 2011 ב 8:46 pm

קטגוריות: חינוך

תויג ב: , ,

צבא וביטחון: 9 בינואר, 2011

ללא תגובות

מחקר שפרסמו רופאים מחיל הרפואה לפני שבע שנים על השפעות הגז המדמיע CS, שבו משתמש צה"ל לפיזור הפגנות בשטחים, קובע כי "המנה הממיתה החיצונית המשוערת בבני אדם גדולה פי 800-5,600 מהמנה המפזרת ביעילות מפגינים". בה בעת, המחקר קובע גם כי "במקרים קיצוניים בהם ריכוז החומר גבוה, עלולה להיות פגיעה קשה יותר בריאות ואף קטלנית".

נכתב על ידי צוות האתר

9 ינואר, 2011 ב 10:46 pm