ארכיון עבור התג ‘מבחני בגרות’

כלכלה וחברה: 11 ביוני, 2012

ללא תגובות

ספר המיקוד לבגרות באזרחות בהוצאת "רכס" מסביר לתלמידים כי כתוצאה מ"התרועעות של בנות ישראל בסביבתם של ערבים עלולה להוביל לקשרים זוגיים ואף לנישואים. התבוללות זו של בנות ישראל היהודיות עם בני המיעוט הערבי תביא לפגיעה בשמירה על רוב יהודי במדינת ישראל" וכי "התרועעות בנות ישראל עם ערבים עלולה לסכן את ביטחונן על רקע לאומני וכך עלולה להיפגע זכותן לחיים ולביטחון" (הארץ).

נכתב על ידי צוות האתר

11 יוני, 2012 ב 9:42 pm