ארכיון עבור התג ‘לשכת עורכי הדין’

משפט: 23 בינואר, 2012

ללא תגובות

לשכת עורכי הדין פנתה להנהלת בתי המשפט בבקשה לבדוק מקרה בו שינתה שופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב פרוטוקול דיון שהתקיים בפניה על מנת לצרפו לתלונה שהגישה לועדת האתיקה של הלשכה כנגד אחד מעורכי הדין שהופיעו בפניה.

נכתב על ידי צוות האתר

23 ינואר, 2012 ב 10:23 am

משפט: 3 בינואר, 2012

ללא תגובות

יו"ר לשכת עורכי הדין, עו"ד דורון ברזילי, מינה לתפקידי יושבי הראש של ועדות שונות של הלשכה עורכי דין שתרמו סכומי כסף למסע הבחירות שלו.

נכתב על ידי צוות האתר

3 ינואר, 2012 ב 1:19 pm

פוליטי: 2 בינואר, 2012

ללא תגובות

ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת אישרה לקריאה שניה ושלישית את הצעת החוק לפיה תבוטלנה הבחירות לועדה למינוי שופטים שקיימה לשכת עורכי הדין בחודש שעבר, וזאת על אף דברי המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד אורית קורן, כי הצעת החוק מהווה שימוש לרעה בסמכות החקיקה של הכנסת.

פוליטי: 14 בנובמבר, 2011

ללא תגובות

הכנסת אישרה בקריאה טרומית הצעת חוק של ח"כ רוברט אילטוב (ישראל ביתנו) וזאב אלקין (ליכוד) לשינוי בהרכב הועדה למינוי שופטים. על פי ההצעה, שאם תתקבל תסלול את הדרך למינויו של השופט נועם סולברג לכהונה בבית המשפט העליון, יחוייב ראש לשכת עורכי הדין למנות לועדה נציג אחד מטעם הקואליציה ונציג אחד מטעם האופוזיציה בלשכה.

פוליטי: 4 בנובמבר, 2011

ללא תגובות

הצעת חוק לשינוי הרכב נציגות לשכת עורכי הדין בוועדה לבחירת שופטים תובא ביום ראשון לדיון בוועדת השרים לחקיקה. ההצעה קובעת כי הנציגים בוועדות שבהן יש שני מושבים ללשכת עורכי הדין יתחלקו בין יו"ר הלשכה כנציג סיעות הקואליציה לבין נציג שייבחר מקרב סיעות האופוזיציה בלשכת עורכי הדין. את ההצעה יזם יו"ר ישראל ביתנו, רוברט אילטוב, והיא מתייחסת גם לוועדה למינוי דיינים ולמינוי קאדים. גורם המצוי ביחסי הכוחות בלשכת עורכי הדין הגדיר את ההצעה כלא חוקתית, ולדבריו מדובר ב"מעורבות שערורייתית" של הממשלה בפעילות בלשכה – גוף סטטוטורי עצמאי, מתוך ניסיון לשלוט בהצעות חוק ובהרכב הוועדה לבחירת שופטים. על הצעת החוק חתומים גם חברי הכנסת אורי אריאל, זאב אלקין ויריב לוין מהליכוד.

משפט: 28 במרץ, 2011

תגובה אחת

נציגי לשכת עורכי הדין ביקרו אסיר המרצה עונש מאסר ממושך בכלא, ומדו"ח שערכו עולה כי תלונותיו – לפיהן נשללו זכויותיו והוא אולץ לעשות את צרכיו בשקית ניילון בפומבי – מוצדקות

נכתב על ידי צוות האתר

28 מרץ, 2011 ב 4:50 pm

משטרה: 27 בדצמבר, 2010

ללא תגובות

דו"ח של גורמים בלשכת עורכי הדין בדק את תנאי הכליאה של אסירי הפרדה בבתי הכלא בישראל. על פי הדו"ח, התאים באגף ההפרדה בכלא איילון ובכלא שקמה אינם ראויים למגורי אדם, ורובם "צפופים, מצחינים מריח ביוב וטחב ושורצי חרקים".

נכתב על ידי צוות האתר

27 דצמבר, 2010 ב 9:17 pm

משפט: 14 באוקטובר, 2010

ללא תגובות

יו"ר לשכת עורכי הדין בחיפה, עו"ד רחל בן ארי, קבלה נגד האחוז הזעום של שופטים ערבים בישראל. רק 6.1 אחוזים מהשופטים בישראל הם ערבים, ובחלק מחלקי הארץ ישנם מחוזות ללא שופט ערבי אחד.

נכתב על ידי צוות האתר

14 אוקטובר, 2010 ב 9:49 pm