ארכיון עבור התג ‘למ"ס’

חינוך: 29 בדצמבר, 2010

ללא תגובות

מדו"ח של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) עולה כי במחוז הדרום גבוה שיעור הנשירה מבתי הספר בקרב ערבים ב-26 אחוזים מזה של התלמידים היהודים. עם זאת, מהדו"ח עולה גם כי חלה ירידה של 20 אחוזים בנשירת תלמידים ערבים מבתי ספר מ-1980 ועד היום.

נכתב על ידי צוות האתר

29 דצמבר, 2010 ב 7:58 am

כלכלה: 17 באוקטובר, 2010

ללא תגובות

מדו"ח של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי 29 אחוזים מהאוכלוסיה בישראל נמצאים בסכנת עוני, לעומת 16 אחוזים בממוצע במדינות האיחוד האירופי. הנתונים מתייחסים לשנת 2008, ולפיהם חלה עלייה של 2 אחוזים בסיכון לעוני לעומת המצב בתחילת העשור. כמו כן, ההכנסה הממוצעת לאדם בחמישון העליון באוכלוסיה גבוהה פי 7.5 מההכנסה בעשירון התחתון. בשנת 2000 הפער בין השכבת היה 6.5 בלבד.

נכתב על ידי צוות האתר

17 אוקטובר, 2010 ב 8:42 pm