ארכיון עבור התג ‘חוק המישוש’

ביטחון פנים: 30 במאי, 2011

תגובה אחת

מליאת הכנסת אישרה הערב בקריאה ראשונה את "חוק המישוש", לפיו תוענק לשוטרים סמכות לערוך חיפוש על גופו של אדם או בבגדיו ובכליו לשם חיפוש נשק שמוחזק בידיו שלא כחוק, אם לדעת השוטר קיים חשש סביר שאותו אדם מתכוון לנהוג באלימות. כמו כן, הצעת החוק מרחיבה את סמכותם של השוטרים ומבקשת לאפשר להם לחפש במקומות שיש לגביהם חשש מוגבר להתרחשות אירועי אלימות, כמו מועדונים ופאבים.

נכתב על ידי צוות האתר

30 מאי, 2011 ב 10:52 pm

פוליטי: 22 במרץ, 2011

ללא תגובות

ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה את הצעת "חוק המישוש", לפיה יותר לשוטרים לערוך חיפוש על בליינים ואוהדי ספורט גם אם אין חשד קונקרטי לגביהם.

נכתב על ידי צוות האתר

22 מרץ, 2011 ב 3:58 pm