ארכיון עבור התג ‘חופש המידע’

כלכלה וחברה: 30 בדצמבר, 2012

ללא תגובות

משרד הפנים גבה אגרות גבוהות מהקבוע בחוק על טיפול בבקשות חופש מידע הנוגעות לנתונים אודות בקשות לאיחוד משפחות שהגישו תושבי מזרח ירושלים (הארץ).

נכתב על ידי צוות האתר

30 דצמבר, 2012 ב 8:38 am

חברה סגורה: 3 בנובמבר, 2012

ללא תגובות

משרד הפנים הוציא תקנה חדשה ב-14 ביוני לפיה כניסה לישראל כדין היא תנאי סף להגשת בקשה להסדרת מעמד של בני זוג זרים. ב-13 בספטמבר בוטלה התקנה בשל מספר עתירות שהוגשו בנושא לבית המשפט ולוועדת ההשגות של משרד הפנים, אך איש לא עדכן את הזוגות בשינוי (הארץ).

נכתב על ידי צוות האתר

3 נובמבר, 2012 ב 11:04 pm

כלכלה וחברה: 28 באוקטובר, 2012

ללא תגובות

שבעה משרדי ממשלה, ביניהם משרד ראש הממשלה, לא פרסמו את הדו"ח השנתי אותו הם מחויבים לפרסם לפי חוק חופש המידע, למרות שהמועד שקובע החוק לפרסום הדו"ח חלף בחודש יולי. (news1)

נכתב על ידי צוות האתר

28 אוקטובר, 2012 ב 8:01 am

כלכלה וחברה: 11בספטמבר, 2012

ללא תגובות

משרד התחבורה מונע מהחוקר הראשי של תאונות אוויריות, עו"ד יצחק (רזצ'יק) רז, לפרסם את דו"חות החקירה של אירועי בטיחות ותאונות אוויריות באתר האינטרנט הממשלתי שלו, בניגוד לחוק (הארץ).

נכתב על ידי צוות האתר

11 ספטמבר, 2012 ב 8:58 pm

משפט: 16 ביולי, 2012

ללא תגובות

בית המשפט העליון קבע כי החטיבה להתיישבות של הסוכנות היהודית אינה גוף שחוק חופש המידע חל עליו (התנועה לחופש המידע).

נכתב על ידי צוות האתר

16 יולי, 2012 ב 9:47 am

כלכלה וחברה: 3 ביוני, 2011

ללא תגובות

המנהל האזרחי נמנע מלגלות שמות של חברות ישראליות השופכות פסולת רעילה שמקורה בתעשיה הישראלית במזבלות פירטיות בשטחים.

נכתב על ידי צוות האתר

3 יוני, 2011 ב 12:39 pm

פוליטי: 14 באפריל, 2011

ללא תגובות

משרד התחבורה מסרב לפרסם נתונים אודות רמת השירות שמציעות חברות התחבורה הציבורית בישראל, למרות שנתונים אלו מועברים למשרד באופן שוטף על ידי חברת בקרה ציבורית.

נכתב על ידי צוות האתר

14 אפריל, 2011 ב 11:41 pm

פוליטי: 25 בנובמבר, 2010

ללא תגובות

משרד הפנים מסרב להעביר את דו"חות הביקורת הפנימיים שלו לידי איגוד מבקרי הרשויות המקומיות. מבקרי העיריות הגישו עתירה בנושא לבית המשפט המחוזי בירושלים, בטענה כי "בשם זכות הציבור לדעת, אין למשרד כל זכות למנוע מהציבור גישה אל דו"חות הביקורת ואת הזכות לעיין בהם". מבקרי העיריות אמרו כי "לאורך שנים אנחנו נתקלים בבעיות קשות בתפקוד המקצועי של משרד הפנים מולנו. אנשים שאחראים על העבודה מולנו נמנעו מלפעול. כעת אנחנו מחפשים מקורות שיאששו את טענותינו, שמשהו לא טוב קורה במשרד הפנים, ויעזרו לנו להוביל מהלכים שיביאו לשינוי".

נכתב על ידי צוות האתר

25 נובמבר, 2010 ב 8:37 pm