ארכיון עבור התג ‘ועדת החוקה של הכנסת’

פוליטי: 7 בנובמבר, 2012

ללא תגובות

יושב ראש ועדת החוקה של הכנסת, ח"כ דוד רותם מישראל ביתנו, קיים אתמול הצבעה בוועדה על הארכת כהונתם של הרבנים הראשיים לישראל, על אף שההצבעה הוכרזה בלתי חוקית. (הארץ)

נכתב על ידי צוות האתר

7 נובמבר, 2012 ב 9:40 pm

פוליטי: 16 בנובמבר, 2011

ללא תגובות

במהלך הדיון על החוק לשינוי הרכב הוועדה למינוי שופטים בוועדת החוקה של הכנסת נערכה הצבעה על החוק לאחר שהוא שונה במפתיע ולא נערך דיון נוסף על הנוסח החדש של החוק. במהלך הדיון הסוער שהתפתח בוועדה הוצאו מהאולם חמישה חברי כנסת של האופוזיציה ויו"ר הוועדה ח"כ דוד רותם (ישראל ביתנו) אף אמר לח"כ זהבה גלאון (מרצ): "תעופי החוצה, את אפילו לא בהמה".

חברה סגורה: 22 במאי, 2011

3 תגובות

ועדת החוקה של הכנסת אישרה בהכנה לקריאה ראשונה את הצעת החוק של ח"כ חמד עמאר (ישראל ביתנו) המבקשת להעניק עדיפות ליוצאי צבא ושירות לאומי בקבלה לעבודה בשירות המדינה.

נכתב על ידי צוות האתר

22 מאי, 2011 ב 7:13 pm

פוליטי: 2 בפברואר, 2011

ללא תגובות

ועדת החוקה של הכנסת אישרה בקריאה ראשונה נוסח מרוכך של חוק "ועדת הקבלה ליישובים". על פי הנוסח החדש, היישובים הקהילתיים שעליהם יחול החוק הם יישובים של עד 400 משפחות, והחוק יהיה תקף ביישובים קהילתיים בנגב ובגליל בלבד. עם זאת, הוועדה אישרה את הצעת ח"כ מיכאל בן ארי (האיחוד הלאומי) לפיה ביישוב ש-80 אחוזים מתושביו החליטו על כך, רב היישוב יהיה הגורם הסופי שיחליט על קבלת מועמד ליישוב.

נכתב על ידי צוות האתר

2 פברואר, 2011 ב 7:17 pm