ארכיון עבור התג ‘השכלה גבוהה’

כלכלה וחברה: 12 בפברואר, 2013

ללא תגובות

המדינה אינה מאפשרת לנכים בעלי פחות מ-65% נכות נגישות מלאה להשכלה גבוהה ומונעת מהם שוויון הזדמנויות בלימוד לתארים מתקדמים (הארץ).

נכתב על ידי צוות האתר

12 פברואר, 2013 ב 6:38 pm

כלכלה וחברה: 30 באוקטובר, 2012

ללא תגובות

שר החינוך, גדעון סער, מתכוון להקים ועדה מיוחדת שתחליט האם לאשר פתיחתן של מחלקות חדשות העוסקות בפוליטיקה בחוגים למדע המדינה באוניברסיטאות (NRG).

נכתב על ידי צוות האתר

30 אוקטובר, 2012 ב 11:56 am

חברה סגורה: 21 באוקטובר, 2012

ללא תגובות

ממסמך פנימי של המועצה להשכלה הגבוהה עולה כי 11 אחוזים מהסטודנטים בארץ הם ערבים, בין היתר משום שבחינת הפסיכומטרי אינה מותאמת לשפת האם שלהם (ערבית ספרותית, שפת המבחן, היא שפה שניה להם ואנגלית היא שפתם הרביעית). בנוסף, הדו"ח חושף תמונה עגומה בהרבה באשר לשוויון ההזדמנויות ה"פנים-אקדמי". ככל שמטפסים בסולם הדרגות באקדמיה, כך הולך ופוחת שיעורם של בני החברה הערבית. (הארץ)

נכתב על ידי צוות האתר

21 אוקטובר, 2012 ב 6:22 pm

כלכלה וחברה: 11 בספטמבר, 2012

ללא תגובות

המל"ג ממליצה לסגור את המחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן גוריון, וזאת בניגוד להמלצות שגיבש צוות מומחים בינ"ל שבחן את פעילות המחלקה (הארץ).

נכתב על ידי צוות האתר

11 ספטמבר, 2012 ב 5:21 pm

פוליטי: 9 בספטמבר, 2012

ללא תגובות

הממשלה אישרה את ההכרה במכללת אריאל כבאוניברסיטה (הארץ).

נכתב על ידי צוות האתר

9 ספטמבר, 2012 ב 9:57 pm

פוליטי: 10 ביולי, 2011

ללא תגובות

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, ח"כ אלכס מילר (ישראל ביתנו) הודיע כי הוא יעלה הצעת חוק שתחייב את כל המוסדות להשכלה גבוהה לנגן את ההמנון הלאומי בכל טקס רשמי.

נכתב על ידי צוות האתר

10 יולי, 2011 ב 4:40 pm

חינוך: 30 במאי, 2011

ללא תגובות

מנייר עמדה של התאחדות הסטודנטים בנוגע לטיפול ומניעה של הטרדות מיניות במוסדות להשכלה גבוהה עולה כי אכיפת החוק למניעת הטרדות מיניות במוסדות אלה "מתקיים באופן חלקי בלבד". עוד נטען בנייד העמדה כי "בכמה מוסדות אקדמיים השתרשה נורמה מדאיגה של השתקה לכאורה של תלונות על הטרדות מיניות. מדיניות ההשתקה מתבטאת בהיעדר שקיפות והיעדר אכיפת החוק למניעת הטרדות מיניות, אך בעיקר באווירה ובתחושה שמעניק המוסד האקדמי לסטודנטיות, ובדרך בה הוא מעודד או לא מעודד סטודנטיות להתלונן."

נכתב על ידי צוות האתר

30 מאי, 2011 ב 8:35 am