ארכיון עבור התג ‘הסנגוריה הציבורית’

משפט: 5 בדצמבר, 2012

ללא תגובות

הסנגוריה הציבורית טוענת כי שופט המחוזי בתל אביב, צבי גורפינקל, מחמיר באופן פסול בעונשם של מהגרים אפריקאים השוהים בישראל, רק בשל מוצאם. (הארץ)

נכתב על ידי צוות האתר

5 דצמבר, 2012 ב 10:26 pm

ביטחון פנים: 12 בספטמבר, 2012

ללא תגובות

דו"ח שפרסמה הסניגוריה הציבורית בעניין החזקת אסירים בתנאי הפרדה מעלה כי עשרות אסירים מוחזקים בתנאי הפרדה לתקופות ממושכות, חלקם למשך חודשים ואף שנים שם הם חשופים לתנאי מחייה בלתי אנושיים וקשים מנשוא, וללא נגישות אמיתית לפעילויות טיפול, שיקום, תעסוקה, חינוך ופנאי. (וואלה)

נכתב על ידי צוות האתר

12 ספטמבר, 2012 ב 6:48 pm

משפט: 28 ביוני, 2012

ללא תגובות

הסנגוריה הציבורית החלה לגבות אגרות מנאשמים שהיא מייצגת (הארץ).

נכתב על ידי צוות האתר

28 יוני, 2012 ב 12:51 pm

ביטחון פנים: 20 במאי, 2012

ללא תגובות

מדו"ח הסנגוריה הציבורית לשנים 2010-2011 עולה כי המשטרה אינה מקפידה לממש את זכותם של עצירים להתייעץ עם עורך דין לפני חקירתם. ברוב המקרים המשטרה מודיעה לסנגוריה על המעצר רק לאחר החקירה, ולא מיידעת חלק מהעצורים על זכותם לסנגור. הדו"ח קובע עוד כי הרף הכלכלי לייצוג, שעומד על הכנסה חודשית ברוטו של 5,692 שקלים למשפחה בת שלוש נפשות, אינו מתאים לאופי העבודה ולא עודכן שנים רבות. בדו"ח נטען גם כי יש פגמים ביישום החוק המאפשר להגביל עברייני מין ולפקח עליהם לאחר ריצוי עונשם וכי יש מחסור ניכר במסגרות קהילתיות לטיפול ייעודי בעברייני מין (Ynet).

נכתב על ידי צוות האתר

20 מאי, 2012 ב 4:09 pm

ביטחון פנים: 24 בדצמבר, 2011

ללא תגובות

הסנגוריה הציבורית מאשימה את משטרת מחוז דרום בהפרה סדרתית של זכויות העצורים, שנחקרים מבלי שיתייעצו עם עורך דין. בתי המשפט בדרום מתחו אף הם ביקורת על התנהלות המשטרה במספר מקרים שבהם התגלה כי חוקרים סירבו להמתין להגעת הסנגורים בטרם החלו בתשאול העצורים, ומנעו מהם את הזכות להיוועץ בעורך דין.

נכתב על ידי צוות האתר

24 דצמבר, 2011 ב 11:15 pm