ארכיון עבור התג ‘הממשלה’

כלכלה וחברה: 27 בינואר, 2013

ללא תגובות

הממשלה אישרה הצעת החלטה להסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב, למרות שההצעה לא פורסמה לציבור בכלל ולבדואים שעליהם היא חלה בפרט (הארץ).

נכתב על ידי צוות האתר

27 ינואר, 2013 ב 9:08 pm

פוליטי: 9 בספטמבר, 2012

ללא תגובות

הממשלה אישרה את ההכרה במכללת אריאל כבאוניברסיטה (הארץ).

נכתב על ידי צוות האתר

9 ספטמבר, 2012 ב 9:57 pm

פוליטי: 12 באוגוסט, 2012

ללא תגובות

הממשלה אישרה שינוי בתקנון עבודתה, המרחיב את סמכויותיו של ראש הממשלה לקבוע את סדרי הדיון, נושאיהם, סדרי עריכת הצבעות ועוד באופן שמאפשר לו להעביר החלטות כרצונו ובזמן קצר, ללא מנגנוני בקרה אמיתיים (Ynet).

נכתב על ידי צוות האתר

12 אוגוסט, 2012 ב 9:59 pm

פוליטי: 7 במאי, 2012

ללא תגובות

שרים בממשלה קוראים לחוקק חוק כדי לעקוף את פסיקת בג"צ המורה לפנות את גבעת האולפנה בבית-אל (Ynet).

נכתב על ידי צוות האתר

7 מאי, 2012 ב 10:33 pm

פוליטי: 30 באפריל, 2012

ללא תגובות

הממשלה אישרה הקמת אתר מגורים זמני לשיכון תושבי המאחז הבלתי חוקי מגרון, וכן אישרה הקמת אתר מגורים נוסף למקרה שההתיישבות באתר הראשון לא תצא אל הפועל. עלות הקמת שתי השכונות תגיע לכ-53 מיליוני שקלים (הארץ).

נכתב על ידי צוות האתר

30 אפריל, 2012 ב 2:55 pm

פוליטי: 24 באפריל, 2012

ללא תגובות

הממשלה הורתה למפקד פיקוד המרכז, אלוף ניצן אלון, לחתום על צווים שיאפשרו הקמת מבנים בשטחים פלסטיניים ללא הליכי התכנון הנדרשים בחוק, על מנת לאפשר הקמת אתר מגורים זמני לתושבי מגרון (הארץ).

נכתב על ידי צוות האתר

24 אפריל, 2012 ב 4:18 pm

כלכלה: 7 בפברואר, 2011

ללא תגובות

למרות ששנת 2010 הסתיימה עם עודף של 3 מיליארד שקלים בסעיף תשלומי הריבית בתקציב המדינה, הממשלה והכנסת לא קיימו דיון מסודר על השימושים הראויים לסכום זה. במקומם, פקידי האוצר קבעו כיצד לחלק את העודפים.

נכתב על ידי צוות האתר

7 פברואר, 2011 ב 9:25 pm