ארכיון עבור התג ‘דרום’

כלכלה וחברה: 12 במאי, 2011

ללא תגובות

מדו"ח המרכז לחקר הבריאות בנגב משנת 2009 עולה כי ישנו מחסור במיטות אשפוז, רופאים ואחיות באזור הדרום. שיעור מיטות האשפוז הכלליות בישראל הוא 1.933 לאלף תושבים (בעוד הממוצע העולמי עומד על 3.3), אך בדרום הוא עומד על 1.384, והוא הנמוך ביותר בישראל. באזור הנגב אין כמעט מיטות אשפוז שיקומי ואין הוספיס אשפוזי לחולים סופניים. כמו כן, שיעור חדרי המיון באזור נמוך ביותר מ-50 אחוזים מהממוצע הארצי.

חינוך: 29 בדצמבר, 2010

ללא תגובות

מדו"ח של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) עולה כי במחוז הדרום גבוה שיעור הנשירה מבתי הספר בקרב ערבים ב-26 אחוזים מזה של התלמידים היהודים. עם זאת, מהדו"ח עולה גם כי חלה ירידה של 20 אחוזים בנשירת תלמידים ערבים מבתי ספר מ-1980 ועד היום.

נכתב על ידי צוות האתר

29 דצמבר, 2010 ב 7:58 am