ארכיון עבור התג ‘אליעזר ריבלין’

משפט: 24 בינואר, 2012

ללא תגובות

שופטי בג"ץ אליעזר ריבלין, אליקים רובינשטיין וחנן מלצר אישרו את מניעת יציאתו של פלסטיני ללימודים בחו"ל על סמך "עדויות במשטרה" שכלל לא הוצגו בפניהם בדיון.

נכתב על ידי צוות האתר

24 ינואר, 2012 ב 10:33 am

משפט: 12 בינואר, 2012

ללא תגובות

הרכב מורחב של 11 שופטי בג"ץ דחה עתירה שהוגשה לו נגד "חוק האזרחות", שחוקק בשנת 2003, וקובע כי פלסטינים שהתחתנו עם ערבים-ישראלים לא יקבלו אזרחות ישראלית, אלא במקרים בהם השתכנע שר הפנים כי מדובר בפלסטיני שהוא או בני משפחתו שיתפו פעולה עם ישראל. השופטים אליעזר ריבלין, אשר גרוניס, מרים נאור, אליקים רובינשטיין, חנן מלצר וניל הנדל טענו כי יש זכות חוקתית לחיי משפחה, הנגזרת מן הזכות לכבוד האדם, אך קבעו כי אין חובה לממש את הזכות הזאת בישראל. השופט גרוניס אמר כי "יש להעמיד על כפות המאזניים פגיעה זו בזכות לחיי משפחה של אזרחים ישראלים מול הפגיעה הוודאית, על יסוד ניסיון העבר, בחייהם ובגופם של אזרחים ישראלים".