ביטחון פנים: 30 במאי, 2011

תגובה אחת

מליאת הכנסת אישרה הערב בקריאה ראשונה את "חוק המישוש", לפיו תוענק לשוטרים סמכות לערוך חיפוש על גופו של אדם או בבגדיו ובכליו לשם חיפוש נשק שמוחזק בידיו שלא כחוק, אם לדעת השוטר קיים חשש סביר שאותו אדם מתכוון לנהוג באלימות. כמו כן, הצעת החוק מרחיבה את סמכותם של השוטרים ומבקשת לאפשר להם לחפש במקומות שיש לגביהם חשש מוגבר להתרחשות אירועי אלימות, כמו מועדונים ופאבים.

שתפו אותנו:
  • Twitter
  • Facebook
  • Digg
  • Reddit
  • email

נכתב על ידי צוות האתר

30 מאי, 2011 ב 10:52 pm