חינוך: 15 באפריל, 2011

אין תגובות

מדו"ח של משרד החינוך עולה כי ישנם פערים גדולים בהישגיהם של תלמידים אתיופים לבין שאר התלמידים במגזר היהודי, בכל המקצועות הכלולים בבחינות המיצ"ב. הפער הגדול ביותר היה במבחן המתמטיקה לתלמידי כיתות ח', בו עמד הציון הממוצע במגזר היהודי על 50 נקודות, בהשוואה ל-26 נקודות בקרב יוצאי אתיופיה. מהדו"ח עולה עוד כי תלמידים יוצאי אתיופיה דיווחו על הערות גזעניות בשכיחות גבוהה כמעט פי שלושה מזו שדיווחו כלל התלמידים.

שתפו אותנו:
  • Twitter
  • Facebook
  • Digg
  • Reddit
  • email

נכתב על ידי צוות האתר

15 אפריל, 2011 ב 9:03 pm