חינוך: 1 במרץ, 2011

אין תגובות

דו"ח שפרסם מרכז המחקר של הכנסת מראה כי ב-60 אחוזים מבתי הספר היסודיים מתועל התקציב שהוקצה לתגבור לתלמידים שלא נולדו בארץ למימון צרכים אחרים. מהנתונים עולה כי התקציבים נוצלו לטובת הוראה רגילה ולמטרות נוספות. המחקר קובע גם כי שיעור הנשירה של תלמידים עולים ממערכת החינוך גבוה כמעט פי שניים משיעור הנשירה של ילידי ישראל וכי גם מידת השתלבותם במסגרות חינוך חלופיות נמוכה יותר.

שתפו אותנו:
  • Twitter
  • Facebook
  • Digg
  • Reddit
  • email

נכתב על ידי צוות האתר

1 מרץ, 2011 ב 12:14 pm