חינוך: 29 בדצמבר, 2010

אין תגובות

מדו"ח של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) עולה כי במחוז הדרום גבוה שיעור הנשירה מבתי הספר בקרב ערבים ב-26 אחוזים מזה של התלמידים היהודים. עם זאת, מהדו"ח עולה גם כי חלה ירידה של 20 אחוזים בנשירת תלמידים ערבים מבתי ספר מ-1980 ועד היום.

שתפו אותנו:
  • Twitter
  • Facebook
  • Digg
  • Reddit
  • email

נכתב על ידי צוות האתר

29 דצמבר, 2010 ב 7:58 am