כלכלה: 17 באוקטובר, 2010

אין תגובות

מדו"ח של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי 29 אחוזים מהאוכלוסיה בישראל נמצאים בסכנת עוני, לעומת 16 אחוזים בממוצע במדינות האיחוד האירופי. הנתונים מתייחסים לשנת 2008, ולפיהם חלה עלייה של 2 אחוזים בסיכון לעוני לעומת המצב בתחילת העשור. כמו כן, ההכנסה הממוצעת לאדם בחמישון העליון באוכלוסיה גבוהה פי 7.5 מההכנסה בעשירון התחתון. בשנת 2000 הפער בין השכבת היה 6.5 בלבד.

שתפו אותנו:
  • Twitter
  • Facebook
  • Digg
  • Reddit
  • email

נכתב על ידי צוות האתר

17 אוקטובר, 2010 ב 8:42 pm