איזה מזל* שפּידרוּס שלי הופיע לפני שנהייתי אבא.

*   "מזל".

.

(לא, לא קראתי שוב את הספר; רק התחלתי לקרוא את הטור הזה.)

.