(Muchos Kudos, MonkMojo)

כי נאמר כבר כל מה שיש לו משמעות,

ונמאס לי לחפש דרכים יצירתיות לחזור על עצמי (ועל אחרים).

כי אני גונז יותר פוסטים (מוכנים לפרסום) מאלה שאני מפרסם.

כי תשומת הלב שלי היא משאב מוגבל, וגם שלכם.

כי טוויטר עשה לי אובר-דוז של רעש אינטרנטי.

כי במילא אני מרגיש שאני מדבר אל עצמי.

(כי אווירה של עיירת רפאים השתררה בישרא.)

כי אני רוצה לחיות, לא לתעד.

כי אני רוצה להתרכז בנשימה שלי. ממליץ גם לכם.

[40 (!) תגובות נפלו בדרך מישראבלוג; לקריאת הדיון המלא בחלון חדש]

.