אז מי רוצה להיות אקטיביסט? (לקט אקראי)

כולן מטרות ראויות, בהחלט. (לקט אקראי לא פחות)

עוד פן של התפוצצות המידע, כנראה. או אולי של קריסת מערכות.

וחנן כהן כותב דברים נכוחים. לא שאני מתיימר להגיע לקרסולי העשייה שלו.

(2:45) ברקע The hurt is killing me מתנגן בקול הקמפוס. מי שר את הדבר היפה הזה? לילה טוב.