כשראיתי את הכותרת הראשית הזאת באתר הארץ…

…חשבתי לתומי שהשר "אהרונוביץ פנים" מדבר על החוליגנים האלה:

רק בשורה הרביעית של כותרת המשנה הסתבר לי שטעיתי:

(+ מילים)