אני מבטיח לא לחלוק את פרטי ההתקשרות שלך עם אף אחד.

(נדרש)
(נדרש)