כל הפוסטים מאת יובל וינקלר

התחבולה וערטולה

בהתחלה היתה את התחבולה, שהפכה לקלאסיקה:

אך מהר מאוד התחבולה איבדה את עוקצה, וכדי לחדש היה צריך לערטל את התחבולה (2:55-3:15 בפרק הזה של הסימפסונס).

וכעת אפשר להגיע לתחבולה המעורטלת:

Jokes.com
Slovin & Allen – Abbott & Costello
comedians.comedycentral.com
Funny Jokes Funny Videos Daniel Tosh Stand-Up