ארכיון עבור התג ‘שכר לימוד’

פוליטי: 19 ביוני, 2011

תגובה אחת

ועדת השרים לחקיקה תדון בהצעת חוק של ח"כ פאינה קירשנבאום (ישראל ביתנו) לפיה רק יוצאי צבא ושירות לאומי יהיו זכאים לקבלת סבסוד ללימודים אקדמיים, בעוד ששכר הלימוד של סטודנטים שלא שירתו בצבא יתייקר. הוועדה תדון בהצעה שלושה ימים לאחר שהיועץ המשפטי לממשלה מסר חוות דעת נגד הצעת חוק אחרת, שמעדיפה יוצאי צבא בקבלה לעבודה בשירות הציבורי.

פוליטי: 15 בפברואר, 2011

תגובה אחת

הצעת חוק שהגישה ח"כ פאינה קירשנבאום (ישראל ביתנו) קובעת כי המדינה לא תשתתף בסיבסוד שכר לימוד של מי שלא שירת שירות צבאי או לאומי

נכתב על ידי צוות האתר

15 פברואר, 2011 ב 11:14 am